Friesland Bank STILTE VAN DE STAD OP MOOIE FOTO VASTGELEGD Grootste regionale bank WA TEEN TIJD - WAT EEN TIJD VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN De Friesland Bank is de grootste zelfstandige regionale bank met vele vestigingen in de provincie Friesland. Door haar regionaal karakter kent de Friesland Bank bij uitstek de plaatselijke verhoudingen en kan daardoor snel en direct op uw wensen inspelen. Leeuwarden T KLEIHE KRANTSJE EEN EN DERTIGSTE JAARGANG JUN11995 NUMMER 616 f Hoofdkantoor Leeuwarden, Zuiderstraat 1 Tel. 058-994499 Hceksterersd Ja, ja, het was toch wel wat in Grootvaders tijd, toen de stilte van de stad nog op een foto kon worden vastgelegd! Zoals op deze prachtige plaat van het Hoeksterend, dat begon, waar de Voor streek eindigde. Toen de fotograaf zijn stellig nog zeer omvangrij ke kiektoestel opstelde ter hoogte van de 'Kiepeloop', bestond de gasfabriek hier nog met het bijbehorende kantoorgebouw, dat we links zien op de hoek van het Hoeksterend en het Hoeksterpad. En het oude Hoeksterbruggetje, vlak bij de Leeuwarder Courant, was toen ook nog niet vervangen door de overkluizing die we er later kenden. Verder is het aardige scheepje, dat we hier aan de kade zien liggen er ook al lang niet meer. Was dat, zo vragen we ons af, het 'appelskip van Bouma' misschien? Dat lag later achter de Hoeksterbrug, maar het handkarretje dat hier op de walkant staat, zou best eens het onmisbare transportmiddel van die Bouma kun nen zijn geweest. Wat de bomen betreft, die we links en rechts zien oprijzen; wel daar vinden we nu ook al geen tak en geen blad meer van terug - het is hier in meer dan één opzicht kaal gewor den. (Foto: Collectie Fenno Schoustra/ 't Kleine Krantsje)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 1