'T KLEINE KRANTSJE 99793 OUDE FOTO'S DAMESTASSEN Wie OPEL zegt komt bij E en W terecht POPMA *T KLEINE KRANTSJE FENNOSCHOUSTRA'S PUBLICITEITSKANTOOR Lederwarenspeciaalzaak Tass&lhu'S RDe Qladde Qevel V ENBELSMA WUNÊA LEEUWARDEN in n CI3 Hoek Oude Oosterstraat Ossekop 1 - Leeuwarden Tel. 058-130770 beschikt over van vrijwel alle steden, plaatsen, dorpen en gehuch ten in Friesland. Zoekt u naar een afbeelding van een bepaald punt? Belt u dan maar eens: 058 -120302 Vredeman de Vriesstraat 1 -8921 BP Leeuwarden. □fbl h'. MB ■522SB Woon- en bedrijfsmakelaardij VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 10 tt VOOR LEEUWARDEN EN DE WUDE WERELD ER OMHEEN Ja, ik moet toegeven, dat ook ik 't Kleine Krantsje met veel genoegen lees. Maar ik ben zelf niet geabonneerd - de krant wordt mij door een ander in handen gespeeld. Ik ben dus een zogenaamde GRATIS-MEELEZER en, hoewel ik er dus wel van profiteer, draag ik voor nog geen cent bij aan het instandhouden van 't Kleine Krantsje. Ik besef nu, dat ik dit toch eigenlijk niet kan maken en besluit daarom nu zelf abonnee te worden voor slechts f 30,- tot 1996. Ik wacht een acceptgirokaart af voor ik het abonnement betaal. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Deze BON s.v.p. direct opsturen naar: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. heeft een GROTE SORTERING In de nieuwste kleuren tegen de LAAGSTE PRIJZEN w official dealer voor Opel Automobielbedrijf Engelsma en Wijnia B.V. Postbus 941, 8901 BS Leeuwarden Leo Twijnstrastraat 2 (Lekkummerend) Telefoon: 058-666255 U.S. CARS MAKELAARDIJ Alle onroerend-goed zaken betreffende vele referenties Harlingersingel 23, Leeuwarden Telefoon (058) 12 1480

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 10