a 822 3 522 N Ll N Sl N 6 a 119*2 3 867*2 a n£ a 55 N Ll N 51 N 6 a 885 a 095 N Ll N 51 N 6 a 55 N 9 a 655 a 095 a 79t 6 8 L 9 5 4 9861 5861 •ui*d •urd 066 L 6861 8861 7861 ueef apueeSuooA qaq *A*o*q spaaqs ua9ux uapuxuiuaA/uaSuxjapuaauija/\ 9uxqou9ag sfiMJapuo qazsSquooA zfiq •Tp a"0>fezjax 'qui aSpjaAQ sTTmjspuo qaza9quooA uapuozfxq uaqsoqs9uxqqoxuux U9 -s9uxqqoxqs SuxpaoSuaAS^fxa uinxsButuA9 qeeqox spuojuaqaog qooqos aspoop -uj-a SuxpsoSuaAunnq - uaSuppjaap saxqeqnuj iuai SuxSxzfiM - xooqos p a *qs>i aSxjaAO *uqaq qui e a GSuaAs^f xg paauosaad •uaAsgfiu uapuo uawouaSdo) paauosaad puazCxfuapuo-qaxu ^uaAsgfxg DNIAflHHOSWO 12 02 21 11 01 911 -oun j onn axq 000"I S X sriMaaaNO h aixoNnaaaooH OB-frVAI -qns -oung NaxswoaNi 066l—986 L UBrdspisrag UITGAVEN HOOFDFUNCTIE '4 ONDERWIJS x 1000 Func tie 440 Sub- func tie 10 11 12 20 21 OMSCHRIJVING Kosten niet onderwijzend personeel (opgenomen onder personeelskosten) Overige kosten van de school - herwaardering 1984-1988 - wijzigingen ivm aantal leerlingen - vervallen huur Grote Kerkstraat - huur en expl. v.m. Joodse school Boekenf onds Totaal gymnasium Stelpost correctie exploitatiekosten ivm afstoten overcapaciteit (20 lokalen) door teruglopende leer lingenaantallen bij het a.v.o. Stichtings en inrichtingskosten bijzonder voortgezet onderwijs Vergoeding aan schoolbesturen voor exploitatiekosten Begroting 1985 168 N 345 N 1 B 344 N 35 N 2.783 N 252 N 1986 3^7 N 2 B 2 B 6 B 55 N 392 N 34 N 2.615 N 237 N Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1987 3 B 1 B 4 B 4 B 1988 2 B 1 B 3 B 3 B 1989 2 B 2 B 2-B 200 B 1990

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 149