f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f De uit deze investering voortvloeiende kapitaailasten worden geraamd op 173-345,gespecificeerd als volgt: afschrijving: diverse percentages 122.660, rente 7\1» van 675.800,— 50.685,— 173.345 De kapitaailasten van 173.345,kunnen worden gedekt t.l.v. de post "Niet in te delen uitgaven" (cat. 0.0) geraamde ruimte. Elektriciteitsbedrijf Kredieten worden gevraagd voor: Hoogspanningsnet nieuwe wijken en bestaande wijken incidentele wijzigingen Transformatorstations nieuwe wijken bestaande wijken inrichting c.q. capaciteitsvergroting Laagspanningsnet nieuwe wijken incidentele wijzigingen laagspanningsaansluitingen industrie storingszoekapparatuur Huisaansluitingen nieuwbouw en overige nieuwe aansluitingen vernieuwing en verzwaring Meters uitbreiding vervanging maximaalmeters t.b.v. bestaande aansluitingen (grote niet huishoudelijk kleinverbruik) Heetwaterreservoirs f 130.000,- 200.000,- 100.000,- 250.000,- 350.000,- 300.000,- 400.000,- 70.000 ,- 15.000,- 352.500,- 150.000,- 150.000,- 400.000,- 300.000,— 20.000,— 3-187.500,- De uit deze investering voortvloeiende kapitaailasten worden geraamd op 119.535,gespecificeerd als volgt: 2 jaar rente a 7i% van 3.187.500,119.535, Voor dekking van de kapitaailasten van 119.535,is in de bedrijfsbegro- ting op de post "Niet in te delen uitgaven" ruimte aanwezig. Bij de raming van de primitieve begroting van het Elektriciteitsbedrijf werd geen rekening gehouden met de volgende opbrengsten: Trafo's: jaar rente a. 7i% van f 350.000,13.125, huur 50-liter boilers f 850 huur meters 12.750 26.725,— - 3 - De meevaller van 26.725,kan worden aangewend in het kader van de bij stelling van de begroting voor 1986. Dienst Sociale Werkvoorziening Kredieten worden gevraagd voor: 1. Administratief Centrum a. Rotaprint drukpers V 50.000,— b. Fotozetprinter u 20.000,— 2. Algemene Dienst a. werkstoelen/meubilair V 10.000,— b. garderobekastjes V 15.000,— c. pallets V 5.000,— 3. Boekbinderij a. Essorlijmmachine u 30.000,— b. perforeermachine u 25.000,— c. snijmessen V 8.000,— d. tafellijmmachine u 8.000,— 4. Houtafdeling a. spuitapparatuur u 6.000,— 5. Metaalafdeling a. Kattenbach-cirkelzaagmachine V 35.000,— b. lastafel afzuiger u 10.000,— 6Kantine a. meubilair V 40.000,— Stelpost nieuwe investeringen avergaarapparatuur u 40.000, b. diversen u/v 28.000 330.000,— De uit deze investering voortvloeiende kapitaailasten worden geraamd op 64.950, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 322.000,32.200, 100$ van 8.000,— 8.000,— rente 7i% van 330.000,— 24.750,— 64.950,— De kapitaailasten van 64.950,kunnen worden gedekt t.l.v. de op de post "Niet in te delen uitgaven" (cat. 0.0) geraamde ruimte. Dienst voor Sport en Recreatie Kredieten worden gevraagd voor: Massey Ferguson tractor V 41.000,— Ransomes-triple maaimachine V 39.500,— Agria-Bermmaaier V 10.000,— Agria-Taludmaaier V 14.000,— beregeningsinstallatie V 5.500,— bezandingswagen u 9.500,— tweedelige rol t.b.v. zandtrainingsvelden u 4.500,— 124.000,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 573