II H|fl 'Jij I If iüli Overigens wordt nog opgemerkt, dat de vastgestelde huur van 5>80 niet hoger is dan die welke zijn vastgesteld voor later gebouwde woningen. In verband met het bovenstaande moeten derhalve de vragen 2 en 3 ontkennend worden beantwoord. Leeuwarden, 15 December 1951. Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN burgemeester. T. BAKKER secretaris. Verzonden 15 December 1951 «ï'Óut,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1951 | | pagina 5