- 18 - 2e.Toekomstig aantal sportbeoefenaren in Leeu warden m 1965 1 970 1975 1 a tan sporn bi;. oq.oOO bij 100.000 bij 110.000 inw. inw. inw 1980 bij 130.000 inw. Handbal 347 444 553 Hockey 425 550 687 Honkbal (mannen) 51 66 84 Korfbal 673 806 942 Voetbal (mannen3 «301 3 .731 4 1 61 695 865 107 1 .128 4.724 3e.Toekomstig aantal, effectieve spertbeoefen aren in Leeuwarden. 1965 1970 1975 tal: van sport bij 90.000 bij 100.000 bij 110.00 inw. inw. in 1980 0 bij 130.000 w. inw. Handbal 260 330 420 Hockey 320 410 520 Handbal (mannen) 40 50 60 Korfbal 500 600 710 Voetbal(mannen) 2.150 2.430 2.700 520 650 80 850 3.070 Toekomstige aantallen benodigde sportvelden p er tak van sport in Leeuwarden. lak van sport 1960/61 1965 lij 1970 bij 1 975 lij 1930 bij 90.000 inw. 100.000 inw. 1 10.000 inw. 1.30.000 inw. H an db al 3 4 5 7 8 Hockey 3 6 8 9 1 2 Honkbal 1 1 1 1 2 Korfbal 6 7 9 10 12 Voetbal 27 33 37 41 47 Aanwezige sportvelden: Verdwijnende velden V el d en 1 4- ïïijlan: Saldo Handbal 1 - 1 1 1 Hockey 1 - - 2 3 Korfbal 3 - 1 1 3 Vo e tb al 18 6 6 18 waarvan 9 69 x 1.05 M.) T^ÖfcJSi 1\r _Jkv

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 15