Tekorten - 19 - Tak van sport 1960/61 1963 1965 bij 1970 bij 1975 bij 1920 bij 90.000 inw. 100.000 inw. 110.000 inw.130.C00 i nw Handbal 2 3 3 4 6 7 Hockey 2 1 3 5 6 9 Honkbal 1 2 1 1 1 2 Korfbal 3 4 4 6 7 9 Voetbal 9 15 15 19 23 29 Totaal 17 25 1) 26 35 43 56 1) Bij de bepaling van dit tekort is rekening gehouden met het verdwijnen van de Vilhelminabaan, Bornia, Fonteinland (1 véld) en Hofstrastate. Door de aanleg van het complex Nijlan za. het tekort met 10 velden verminde ren. Accommodaties op de bestaande sportvelden: Hog te treffen nieuwe voorzieningen reep, verbeteringen: Sportpark "Cambuur" 1 clubgebouw v.v. Leeuwarden 2 was- en kleedgelegenheden 1 halfverhard oefenveld bij de bij-velden vernieuwing afrastering uitbreiding overdekte tribune hoofdveld Sportpark "De Greuns" 2 was- en kleedgelegenheden 1 halfverhard oefenveld Sportveld Fonteinstraat nieuw plan voor indeling en verbetering der velden in verband met vermindering, vernieuwing was- en kleedgelegenheden aanleg halfverhard oefenveld Sportvooyzieningen in de. dorpen; Lekkum nieuw terrein ten behoeve van korfbalvereniging in combinatie met de vervanging van "Hofstra-State" Hempens en Goutum; nieuw terrein voor korfbalsport 17 i rdum was- en kleedgelegenheid op sportveld 171 j t gaard vergroting bestaande kleine sportveld Niet in ploegverband beoefende buitensporten: Zwemmen: Spoedige uitvoering plannen zwembaden "Kleine Wielen" en "'t Nijlèn". Bouw van 2 overdekte instructiebaden. Schaat senrij den Vervanging ijsbaan "Tjallinga". Zo mogelijk verantwoord project voor een kunstijsbaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 16