Historisch Centrum Leeuwarden

HomeSearch

164 resultaten gevonden

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 6

OMGEVING VAN HET HUIS WAARIN IK MIJN JEUGD TOT AAN BIJNA VOLWASSENHEID HEB DOORGEBRACHT. DUS DE PERIODE ROND 1900 TOT 1920. DAT HUIS STOND - EN STAAT NOG - OP DE HOEK VAN DE VOORSTREEK EN DE KONINGSSTRAAT EN ... EEWAL TOT EEN EIND VOORBIJ HET AGENTSCHAP VAN DE NEDERLANDSCHE BANK. OP HET BALKON STAANDE ZAG MEN NAAR RECHTS DE VOORSTREEK TOT BIJNA AAN DE NIEUWEBUREN EN NAAR LINKS DE KONINGSSTRAAT DOOR TOT EEN STUKJE

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 7

strate (Koningsstraat) gemaakt. Het hiervoor door de stad Leeuwarden gekochte huis „De Gulden Valk van Jan Lambertsz (Gadema)" voor f 660.- gaf haar vrijstelling van de bijdrage aan de Kanselary. De ... gracht tussen Koningsstraat en Kanselary overwelfd.

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 11

de Voorstreek en de Koningsstraat, een zaak, die bij het uitgaande Leeuwarden, vele tientallen jaren geleden, zeer in aanzien is geweest. ... Oudere lezers zullen zich herinneren, dat er in die tijd ook al kiosken waren, naast het Café Neuf en in de Koningsstraat; de sigarenhandelaar Vuist zat in twee van deze kiosken en de derde werd door

| Leovardia, 2000-2012 | pagina 37

De goede oplossing van de prijsvraag in nummer 13 was de kiosk, enkele inzen ders noemden het een kajuit, op de hoek van de Koningsstraat en de Voorstreek. Het bouwwerkje dateert uit 1867 en werd