Historisch Centrum Leeuwarden

HomeSearch

733 resultaten gevonden

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 19

Eerst nog uitbreiding aan deze kant van de Turfmarkt? ... Of zou er eerst nog eens een vergro ting aan déze zijde van de Turfmarkt aan de orde komen? Je weet het maar nooit - voor alle zekerheid heeft het Museum er nog maar twee belendende panden aangekocht

| Leeuwarder Gemeenschap | pagina 7

H et Ritske Boelema Gasthuis, dat in de schaduw van het imposante Kanselarijgebouw op de hoek van de Turfmarkt en het Droeven- dal een weinig opvallende plaats inneemt, be stond al driehonderd jaar ... het oude Landschaps huis aan de Turfmarkt, dat met zijn fraaie gevel prachtig aansloot met die van de belendende Kanselarij.