Historisch Centrum Leeuwarden

HomeSearch

5.734 resultaten gevonden

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 12

Bonifatiustoren aan de Voorstreek zal uit stadsbeeld van Leeuwarden verdwijnen ... STADSSCHOON VAN LEEU WARDEN: HET AANSTAANDE VERDWIJNEN VAN DE SINT BONIFATIUSTOREN AAN DE VOORSTREEK. ALSOF DE ANONIEME AF ZENDER VAN DEZE ONHEILSTIJDING BANG WAS OP ENIGE WIJZE Z N VINGERS TE BRANDEN, NOEMDE

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 1

JA HOOR: ZO ZAG DE VOORSTREEK ER IN VROEGER JAREN UIT ... bedwingen. Dat is het Jugendstil/gebouw rechts - het is immers de Centraal Apotheek op de hoek van de Voorstreek en de Tuinen. Voor ons zien we dus wat we nu noemen de Amelandspijp in de toestand van weleer

| Leovardia, 2000-2012 | pagina 3

Misdienaar aan de Voorstreek ... dit vermaarde niet eens zo oude gebouw. Mijn bijdrage vindt zijn oorzaak in het feit dat ik mogelijk een van de weinigen ben die in het begin van de jaren dertig in het ziekenhuis op de Voorstreek