Wij zullen binnenkort overleg voeren met Plaatselijk Belang Akkrum/Nes, de Stifting Aid en Nij en de omwonenden van de watertoren. tateg^ale ruimtelijke visie Akkrum-oost/Nes.(wo/-c/f nagezonden Ter inzage: collegebesluit; integrale ruimtelijke visie Akkrum-oost/Nes. Besluit: voor kennisgeving aannemen voor kennisgeving aannemen, met dien verstande dat afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, drs. M. Frensel de voorzitter, mr. P. Schadd-de Boer Pagina 2 2 02 pt»'|r ile vr.ie Akkrtinn ooitNe'ï/roHb/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 24