GEMEENTEWERKEN BOARNSTERHIM grens van het voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit voor de percelen Schaal Datum: Gewijzigd Getekend SCALE 1 1.523 II Finlan Kantooradres: J.W. deVissefweilO 9001 ZEGrou Telefoon 0566-629 393 Openingsuren: DageOjks 09.00-12.00 Postadres: Postbus 40 9000 M Grou ~1 I 20 0 20 40 60 METERS

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 35