BOARNSTERHIM W gemeente Riedsgearkomste 4 oktober 2011 Archief: Fred Oosterhuis V I voorblad raadsstukken/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 1