Inhoud 1 Inleiding 4 2 Analyse huidige situatie Grou 6 2.1 Vraagzijde 2.2 Winkelaanbod en winkelstructuur 3 Trends en ontwikkelingen 11 4 Distributieve marktruimte (kwantitatieve analyse) 15 5 Mogelijkheden Minne Finne (kwalitatieve analyse) 17 6 Oppervlakte- en parkeerbehoefte supermarkt Poiesz 20 7 Conclusies 23 Broekhuis Rijs Advisering 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 23