Schaalvergroting Schaalvergroting doet zich binnen vrijwel alle branches voor. Binnen de foodsector betekent het onder andere dat supermarkten groter zijn geworden, maar ook speciaalzaken zijn groter en specifieker geworden. Het aantal speciaalzaken (slager, bakker, AGF) is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen. In veel plattelandskernen zijn de speciaalzaken vaak al geheel verdwenen; zo is in Grou bijvoorbeeld geen groentewinkel meer aanwezig. Een andere opvallende branche waar de schaalvergroting zich vooral heeft voorgedaan is die van de bouwmarkten en tuincentra. In de centra van dorpen bestaat dikwijls ruimtegebrek voor zulke winkels. Grootschalige ontwikkelingen zijn dan ook vaak gedwongen om uit te wijken naar de periferie, naar de randen van de plaatsen. Door de schaalvergroting - veelal voortkomend uit een grotere assortimentswens van de consument - kunnen kleinere ondernemers niet altijd meer in elk dorp aanwezig blijven. Toename mobiliteit en concurrentie tussen centra Al in de vorige eeuw is de mobiliteit en vooral het gebruik van de auto enorm toegenomen. Dit heeft nog steeds enorme gevolgen voor het winkelbeeld. De consument heeft veel meer keus gekregen en kan eenvoudig meerdere winkelgebieden bezoeken. Vooral het aantal buurtwinkels is hierdoor afgenomen, omdat de consument vaker kiest voor een groter aanbod op relatief geringe afstand. Afstand is nog altijd zeer bepalend in het keuzegedrag van de consument, maar niet meer allesbepalend. Veel consumenten bezoeken dan ook regelmatig meerdere winkelgebieden om al hun aankopen te verrichten. Voor elk winkelgedrag (shopping, gericht boodschappen halen ed.) kan de consument een ander winkelcentrum bezoeken en doet dat dan ook regelmatig. Ook in plattelandsgebieden is hiervan sprake, maar aangezien de afstanden hier groter zijn dan in stedelijke gebieden neemt de afhankelijkheid van een vervoermiddel toe. Wanneer in een kleinere kern in het Noorden een voorziening verdwijnt, dan betekent dit vaak dat de inwoners niet meer met de fiets hun boodschappen kunnen halen. Hoewel mensen gemiddeld langer mobiel blijven is juist op het platteland de vergrijzing sterk aanwezig. Niet iedereen heeft de beschikking over een auto en/of rijbewijs. Bovendien biedt het openbaar veivoer in veel gevallen geen alternatief. De keuzevrijheid van de consument wordt hierdoor beperkt. Centra met ruime parkeermogelijk- heden en goede openbaar vervoerverbindingen gaan daardoor op termijn aan belang winnen. Broekhuis Rijs Advisering 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 32