- .V 4. Distributieve marktruimte Om de mogelijkheden voor de Minne Finne te kunnen bepalen berekenen we eerst de distributieve ruimte in de kern Grou voor de niet-dagelijkse sector. Het primaire verzorgingsgebied wordt gevormd door de kern Grou zelf. Het gaat hier om 5.750 inwoners. Daarnaast zal sprake zijn van toevloeiing; in de eerste plaats gaat het hier om Jirnsum en Reduzum. In de tweede plaats gaat het om de toeristische omzet en omzet vanuit andere kernen, zoals Akkrum en Nes. Bij de gemiddelde omzet per hoofd (HBD 2010) is rekening gehouden met het inkomensniveau in Boarnsterhim. Tabel 1 Distributieve ruimte detailhandel Omzet, per hoofd inwoners verzorgingsgebied 2.540 5.750 Koopkrachtbinding 45% V Omzet verzorgingsgebied 6.6 min. Toevloeiing koopkracht 25% Omzet toevloeiing €2.2 min. Toeristische omzet Totale omzet Vloerproductiviteit Potentieel winkelaanbod m2 9.5 min. 5.143 Aanwezig winkelaanbod m2 7.761 Aanwezige marktruimte -2.679 We hebben bij de berekening gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek uit 2007, waaraan Boarnsterhim ook heeft deelgenomen. In de niet-dagelijkse sector hebben zich sindsdien natuurlijk wel enige veranderingen voorgedaan. Met name de komst van de HEMA in Grou is van belang. Hierdoor hebben we de binding verhoogd van 41 naar 45%. Vanuit het omringende gebied zal in zowel de dagelijkse als de niet- dagelijkse sector zeker omzet toevloeien naar Grou. In de niet-dagelijkse sector wijken we af van het toevloeiingspercentage, wederom vanwege de HEMA. De fietsenzaak van Grou is vergroot en verhuisd naar de Oedsmawei. We schatten de toevloeiing hier nu in op 25% (was 18% in 2007). Geen enkel dorp in de omgeving heeft een HEMA binnen de dorpsgrenzen. Broekhuis Rijs Advisering 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 35