Relatie met bestaand aanbod De afstand van de Minne Finne tot aan de eerste centrumwinkels is in afstand niet zo groot, maar er is niet sprake van een aaneengesloten strook met winkels. Dit betekent, dat een consument z'n best moet doen om beide te gaan bezoeken. Een consument zal gericht naar de Minne Finne moeten gaan vanwege het aanbod. Het ligt niet logisch in de route naar of van het centrum, en het maakt er geen deel van uit. Ligging ten opzichte van regio Wat voor de inwoners van Grou zelf geldt, is ook van toepassing op de bezoekers vanuit de regio. Zij komen voor het aanbod elders in Grou en gaan daar gericht naar toe, of ze komen voor het aanbod in het centrum, en parkeren hun auto bij voorkeur aan de westkant, van waar ze komen. De locatie Minne Finne ligt niet op deze route. Ook zij zullen dus specifiek naar deze eventuele winkels toe moeten gaan. Ligging voor toerisme Voor toeristen is de situatie een andere; vanaf het water is de locatie uitstekend te zien. Ook vanaf de overkant van het water, vanaf de camping, ligt het goed in het zicht. Vooralsnog is er echter geen logische verbinding van de Minne Finne met het horeca aanbod iets zuidelijker, of met de detailhandel in het centrumgebied. Dit betekent, dat ook voor de toeristen vanaf het water de looproute naar de Minne Finne (nog) niet veel toegevoegde waarde genereert. Parkeren Op het terrein kunnen voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd; dit is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van winkels. Recente trends In hoofdstuk 3 zijn diverse trends en ontwikkelingen van de afgelopen tijd beschreven. Een paar zaken is voor de situatie in Grou uitermate belangrijk. De afgelopen jaren is mede door de economische crisis en de daarmee gepaard gaande (kans op) leegstand in combinatie met de sterke toename van internetwinkelen het accent sterk komen te liggen op compacte centra. Ook Grou is bezig om alles zoveel mogelijk in het centrumgebied te concentreren en daar te versterken. De Minne Finne is een locatie die aan de rand van het centrum ligt (of eigenlijk er juist buiten), en daardoor tegen de trends van de huidige tijd in gaat. Daarnaast is sfeer en beleving in het centrum en authenticiteit van een kern steeds belangrijker aan het worden. Het toevoegen van een nieuwe ontwikkeling aan de Broekhuis Rijs Advisering 18

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 38