SITUERING PLANGEBIED schaal 1 2.500

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 50