BOARNSTERHIM gemeente YNFORMAASJE KOLLEEZJE Gearkomste 15 oktober 2013 Agindapunt 2.1 Stukken liggen openbaar1 ter inzage in de leeskamer 1. Jaarverslag 2012 van de Sociale Recherche Fryslan. 2. Memo stand van zaken bij de afwikkeling van onze deelname aan de gemeenschappelijke regelingen. 3. Brief van B&W aan de Stuurgroep Streekagenda Noardwest Fryslan d.d. 26 september 2013 1 Openbaar, tenzij anders aangegeven. 2 01 ynformaasje kolleezje.doc/grab/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 9