n No. Ond. Raadsvergadering Aan de Leden van de Raad der gemeente Idaarderadeel. Grouw, 11 Januari 1954- Ik roep op tot een spoedeisende openbare vergadering van de Raad op Woensdag 13 Januari a.s. des voormiddags te 9 uur. De Burgemeester van Idaarderadeel, AftTSNTM. 1. Voorstel inzake de bouw van een NLO-school te Grouw. 2. Voorstel inzake de bouw van een ambtswoning voor de secretaris. 3» Voorstel inzake de aanleg van een steiger in het Pikmeer. De toelichting op deze voorstellen zal ter vergadering worden gegeven.

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1954 | | pagina 1