Snal 1 inger1 and62.980 30 2100 punten mogelijkheden: 6 koncerten 1380 punten 3 begeleidingen 300 1 blaasensemble 40 2 trio's 40 68 edukatieve diensten 340 (22 scholen 3 x per jaar) ■"'ranekeradeel 960 30 32 mogelijkheden: 6 edukatieve diensten 30 (2 scholen 3x per jaar) v/estoteilingwerf: 17610 30 - 587 punten mogelijkheden 1 koncert 230 punten 1 begeleiding 100 1 b1aasen semb1e 40 42 edukatieve diensten 210 (14 scholen 3 x per jaar) ro::;t3teliir,gwerf10120 50 337 punten mogelijkheden: 1 koncert 230 punten 1 trio20 '17 edukatieve diensten 83 (6 scholen 3x per jaar) Onderzocht moet worden, of een samenvoeging van punten van verschillende oemeenten kan leiden tot een koncert in één centrale plaats van die gemeenten Je gemeente? die ondanks te weinig punten toch voor een koncert in aanmerking zouden willen komen, kunnen een uitkoopsom extra betalen en aldus toch een koncert verwerven. Gestreefd zal verder moeten worden naar het organiseren van koncerten in centrale plaatsen voor jongeren ter aanvulling op het edukatieve onderricht. 4. 3e geaeentoa.moet min of meer de vrije hand worden gelaten om hun punten te gebruiken op de wijze, die zij voor hun gemeenschap het meest geschikt vinden 5» 'Daarom, is ook besloten de vorming, van edukatieve- en kamermuziekgroepen af te laten hangen van de vraag. De frekwentiewaarmee de edukatieve groepen ae basisscholen zouden moeten bezoeken, zou zo mogelijk ten minste driemaal per jaar moeten zijn. Sr zijn in totaal 500 basisscholen in Friesland. 2r dient overleg plaats te vinden met: 0, alle subsidiënten, inclusief C.R.M. b. de orkestleden en hun vakorganisaties c. de Stichting Het Schoolconcert in Amsterdam d« de inspekties van het basisonderwijs e, de bonden van harmonie- en fanfarekorpsen fde besturen der koorverenigingen g. de Friese muziekscholen. mS

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 99