GEMEENTE I DAARDERADEEL Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel 9001 ED GROUW (Fr.). 4 juni 198O. Tel. 05662-1444 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een spoedeisende openbare vergadering van de raad, te houden op dinsdag 10 juni 1980 om 17.00 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, B.G. Holtrop. AGENDA 1Voorstel tot benoeming van een hoofdleidster aan de openbare kleuterschool It Roefke te Grouw. No. Uw brief van: Onderwerp: Raadsvergadering. Uw kenmerk: Bijlage Coll.:

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1980 | | pagina 1