GEMEENTE I DAARDERADEEL A- De leden van de raad. Onderwerp: Werkvergadering raad 25 05 81. 9001 ED GROUW (Fr.), 20 mei 1981, Tel. 05662-1444 Ter bevestiging van de gisteravond gemaakte afspraak deel ik u mee, dat het informele overleg over de bouw van Heineken te Grouw zal worden voortgezet in een werkbespreking van de raad, te houden op maandag 25 mei a.s., 's middags om 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Idaarderadeel I Bijlage Coll.:^ v/ v/ Copie: dgw.burg., secr., bureau Oom en Heeling. r No. Uw brief van: Uw kenmerk:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1981 | | pagina 1