Brievenbus/mailbox33 33 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brie ven in te korten. Herinnering aan Ritsko van Vliet Ik was zeer verrast bij het zien en lezen van het artikel over Ritsko van Vliet. Tijdens de oorlogsjaren woonde de fami lie Van Vliet pal tegenover ons in de Pieter de Swartstraat. Bij het 12V2-jarig huwe lijksfeest van mijn ouders heeft Ko enige goocheltrucs met kaarten en geldstuk ken vertoond onder de naam Riso Javano (Ritsko Jan van). Of dit zijn vaste arties tennaam was, weet ik niet; hij was toen achttien jaar en ik acht en niet zo geïn teresseerd. Ik was meer onder de indruk van zijn broer Lou die bij de Zwaluwen voetbalde. R. Kuipers, Rotterdam De R in de Schrans Geen van de schansen die ik ken hebben in hun latere naamgeving er een 'R' bij gekre- gen.In het aardige artikel over de Schrans gebeurt dit juist wel als uitzondering op alle andere gevallen. Zo'n verklaring is niet echt als gelukkig te bestempelen. Ergens in mijn aantekeningen meende ik nog een 'schrans' te hebben, en na enig zoeken bleek dat ik die opgeschreven had. Het gegeven komt uit Het Hof van Fries land, uit de serie die Quaclappen worden genoemd: YY 14 pag 89 is de oude num mering. We vinden daar een inwoner van Deinum, Romcke Wybesz. die zich tooit met een bijnaam. Hij noemt zich 'Screns'. Deinum had blijkbaar ook een screns of iets dat screns was of liep. Dit schrapende keelgeluid, waarmee het woord begint, ken ik ook van Schradijk (Skrédyk). Deze wendt zich scheef, in ieder geval niet haaks, af van de dijk langs het Stien- ser Oudland. Dit in tegenstelling tot Arm- dijken die haaks aansluiten op oudere dijken. Als er onder Deinum iets 'schra' is dan komt daar een stukje van de weg voor in aanmerking, die ook wel als dijk van de Middelzee wordt aangeduid. Daarmee keren we terug naar de Schrans van Hui- zum. Deze naam heeft in den beginne den kelijk alleen aan het schuine eindje toebe hoord tussen het tegenwoordige spoor tot de aansluiting op het stenen voetpad van 1649. Dat was de eerste verlenging van de Schrans, die in de twintigste eeuw nog eens verlengd zou worden onder de naam: Verlengde Schrans. In verband met deze opmerking zou dat opnieuw verlengde Schrans moeten zijn; ik schrijf dat niet met hoofdletters, naamgeving is zelden bedoeld om een historische kontekst recht te doen. J. Post, Leeuwarden Molen Kalverdijkje De foto uit 1964 van de molen aan het Kalverdijkje (Leovardia nr. 3) werd niet gemaakt door B. Feenstra, maar door de auteur van het artikel. Chris Visser, Leeuwarden Nogmaals de Grote Kerkstraat Op mijn artikel in Leovardia nr. 4 kreeg ik enkele leuke reacties. Theun de Vries uit Oosterbeek schreef mij dat hij ook school had gegaan bij Juf Kaastra en merkte op dat zij waarschijnlijk een lange staat van dienst gehad zal hebben. Hansje Storm van 's-Gravesande belde me. Zij bleek het meisje dat ons, tussen de spijlen van hun tuinhek door, van kleur- krijtjes en andere hebbedingetjes voor zag. Gjalt van der Kooi tenslotte schreef het volgende: Bij Kuiken werkte een jongeman van ongeveer zestien jaar als knecht, een zekere Piet van der Hoef. Toevalligerwijs 392.4 OPNIEUW bekroond: KONINKLIJKE. MEDAILLE Uitsnede van reclamedrukwerk van de Firma B. Benninga Zn., ca. 1928 trof ik deze Piet in 1975 als vertegenwoor diger bij Benninga's Friesche Margarine- fabriek toen ik daar directeur werd. Het merk Bebogeen van uw lievelingskostje werd verkocht aan Duyvis toen die met Benninga samenwerkte. De bedoeling was om samen verder te gaan. Maar Duyvis koos voor een andere margarinefabriek, namelijk Zwerver uit Rotterdam en Ben ninga werd gekocht door Smilde Heeren veen. Het merk Bebo (Benninga Boter of ook wel Beste Boter) bestaat nog steeds en is een gerenommeerd merk in het grootver bruik zoals banketbakkerijen, maar ook in instellingen zoals ziekenhuizen, gevange nissen en niet te vergeten de Duitse Bun- deswehr. Het wordt geproduceerd door Smilfood in Heerenveen, een voortzetting van Benninga. Joop van der Tuin, Steenwijk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 35