Sint-Jacob in Leeuwarden LeovttjTd la»; 18 Jan van der Wal In november 2001 werden in de Sint Jacobsstraat in Leeuwarden zeven putdek sels aangebracht die het bijzondere karakter van deze straat in de binnenstad van Leeuwarden aangeven. Zoals in zovele steden in West-Europa herinnert ook in de Friese hoofdstad de Sint Jacobsstraat aan de pelgrimage naar Santiago de Compostela (Spanje), die in de late middeleeuwen een grote bloeiperiode beleefde. Tegelijk roept de straat de belangrijke plaats in herinnering die de apostel Jaco bus in de late middeleeuwen in de Friese vrijheidsideologie speelde. In april 2002, aan het begin van het wandelseizoen, werd dit bijzondere kunstwerk ingewijd. Sint-Jacob de meerdere De oudste stadspatroon van Leeuwar den is de jonge Frankische heilige Sint Vitus. Zijn relieken waren in de Karo lingische tijd naar het klooster Corvey aan de Wezer gebracht. Corvey, dat ban den had met Bonifatius' moederklooster Fulda, kreeg veel landbezit in Oostergo. Vitus werd dan ook patroon van meerdere dorpskerken. De dekenale hoofdkerk van Oldehove, aan het begin van de zestiende eeuw even Frieslands kathedraal, was aan de jonge geloofsheld toegewijd. Van deze kerk rest nog de beroemde Oldehove, de met legenden omweven scheve toren, symbool van de stad. Op de stadsterp Nijehove werd een kerk gebouwd ter ere van Maria. In 1245 werd in de nabijheid van deze kerk het kloos ter van de Predikheren of Dominicanen gebouwd. Het moederklooster van deze bedelorde stond in Parijs aan de Rue Saint Jacques. De geestelijken van deze orde werden dan ook Jacobijnen genoemd. Twee van de zeven bijzondere putdeksels in de Sint Jacobsstraat. Ze vormen de markering van een klein deel van de pelgrimsroute van Sint Jaco- biparocliie naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Het ontwerp van de putdeksels is van de Leeuwarder kunstenaars Tilly Buij en Gerard Groenewoud. Op de putdeksels staan de symbolische schelpen die elk een van de lichaamsdelen van Sint-Jacob verbeelden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 20