In de Breedstaat is geen vlees en brood meer te koop LiCOVtil 4 Chris Visser Van de achtentwintig panden waren er zesentwintig in gebruik als winkel, waar van liefst elf slagers. Een opsomming van winkels door de jaren heen: op nummer 22 slagerij F. Anema, op 44 slagerij Gerrit de Wilde, op 48 slagerij Van der Kaars, die werd opgevolgd door schoenmaker Van den Akker. De fruit-en groentehande laar Braaksma had zijn zaak op nummer 50, slager Hoekstra op 54 en zijn collega Cohen op 58. Na de oorlog zat in dat pand slager Damhuis. Tussen al die slagers zat ook een vishandel op nummer 62, Ch. Schaaf, de vader van Ype Schaaf. Naast de viswinkel lag de werkplaats van fiet senmaker B. van der Vegt; op 57 had J. Dooper zijn rijwielhandel. Verder waren er nog de slagerijen van Efdé, Duijm, Jel- lema, Nauta, Van der Schel en Zijlstra. De laatste caramello's Middenjaren negentig van de vorige eeuw vertrok slagerij Damhuis uit de Breed straat. Bakkerij Maison Beitske op num mer 61 was nog de enige winkel in levens middelen. Gedurende meer dan tachtig jaar was in dit pand een bakkerswinkel gevestigd. Het begon met banketbakkerij Heinink. Die vertrok in 1924 naar Voor streek 7, waar zijn opvolger Joh. Peek in de jaren dertig begon met een banketbak kerij annex lunchroom. In 1960 werd die zaak overgenomen door B.P. de Jong, die echter al in 1963 de zaak sloot. Daarmee kwam een einde aan de bekende lunch room op de Voorstreek. In het pand Breedstraat 61 zaten van 1924 tot 1939 de schilders vader A. en zoon H. Wellema. De Wellema's waren ook begrafenisondernemers. In 1939 kocht F. Kamstra het pand en vestigde er weer een bakkerij in. In 1950 nam zijn schoonzoon E. Edema de bakkerij over; die verkocht de zaak om gezondheidsredenen in 1974. De Breedstraat was een eeuw lang een straat met bijna louter winkels in levens middelen. In 1995 werd de laatste winkel in de straat gesloten. Sip de Jong werd de nieuwe eigenaar, vanaf dat moment heette de bakkerij Mai son Beitske. Op zaterdag 7 januari 1995 sloot Maison Beitske om vijf uur definitief haar deuren. Daarmee viel het doek voor de Breedstraat als straat met winkeltjes in vooral levensmiddelen. Willy de Jong en winkeljuffrouw Janny hebben tot januari 1995 heel veel volkoren broden en caramello's voor mij ingepakt. Maison Beitske aan de Breedstraat (Foto: Chris Visser)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 7