fï 6 V Al- - A I- /i- vy Z-Uy''.j f^z. ML~ J-,,9 S ach/] <-f, ,d*/fru VvJ ft? B j l-Ai. _k-+^ft£ f"Yn j f"$Fj.tuL* k p. J? p f lp >7^ gl jc( fij-iA kj/ct^irk~ 4 i* j De huwelijksinschrijving d.d. 7 december 1732 van Marten Jans (Beers), schippersgezel, en Aaltje Gerlofs, beijde woonachtig op het Vliet Het 'stemseedel' uit 1772 (Archief Groot-Schip persgilde) vermeldt als vijfde post van onderen: Marten Jans Beers burger van Kampen te zijn. Hij staat in het Burgerboek vermeld. Kosten? Gratis! Gehoorzaam aan Genesis 9:7 Uit het huwelijk met Pieternella worden zeker vijf kinderen geboren, onder wie een Rijk en een Gerlof. Rijk Klazes Beers, koop man, woont later Wijk C op nummer 165. Dit huis stond op Dijkshoek, bij het Vliet, ongeveer ter hoogte van het Oranjewal- tje. Het huisoppervlak was voor Vlietster begrippen zeker niet klein: 102 vierkante meters. De hierboven genoemde Gerlof is een van mijn voorvaders in de rechte lijn. In 1809 treedt hij in het huwelijk met Johanna Jans de Jüd. Het laatste deel van haar naam suggereert dat ze joodse (voor) ouders had. Als iemand hier iets meer over kan vertellen, dan hoor ik dat graag. Moge lijk ligt hier wel de verklaring voor het feit dat hun huwelijk werd gesloten 'voor den Geregte van Leeuwarden'. De vader van Johanna is ook al een Vlietster. Hij sterft in 1822 in huis M 57, dat is in de Lan- gesteeg in de Weerklank. Gerlof Klazes Beers vestigt zich in het pand M 151, dat is op het al eerder genoemde Dijkshoek, door de Leeuwarders ook wel Duivelshoek genoemd. Hoewel het huwelijk niet in de kerk werd gesloten, wist het echtpaar wel van Genesis 9:7! Hun 'vleeselijke conversa tie', had een groot gezin tot gevolg, zeker twaalf kindertjes. Gerlof was van beroep turfdrager en turfmeter. Bij zijn overlijden was het vermogen voor de successierechten: gering of, zoals staat geschreven nihil. Ger- Rond het begin van de vorige eeuw was er nog veel scheepvaartverkeer door het Vliet

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 9