6 Klassefoto van kleuterschool jio. 6 aan de Tuinen, 1946, 2e van litiks op de achterste rij: Paul Bron (Foto: Collectie Paul Bron) Mijn speelruimte vergrootte zich toen ik naar de 'grote' school ging. In de van Syt- zamastraat stond het imposante gebouw uit 1917 van school 20 en school 13. De eerste was op de bovenverdieping gehuis vest en werd mijn lagere school. Wat een simpel onderwijssysteem, vergeleken met nu. Drie klassen werden bezet door de juffen Wielinga, Huizinga en Nauta, die ook driejaar met de kinderen meegingen, gevolgd door drie meesters: hoofd der school Van Dijk, De Vries en Hendriks. Achter de school lagen de schooltuin tjes en voor de school het ruim uitgeval len schoolplein, dat zich ook uitstekend leende voor de dansavond als afsluiting van het jaarlijkse buurtfeest. Kenmer kend voor de wederopbouw was op school de invoering van het spaarsysteem met zegeltjes: De Zilvervloot. Veiligheid en volksgezondheid werden bevorderd door het wekelijkse schoolzwemmen. De peda gogische aanpak in het Overdekte sloeg bij mij niet aan; ondanks twee plankjes en een lastige zinken bus kon ik mijn watervrees niet overwinnen. De roep van de badmeester 'School 20 aankleden..! was een bevrijding. De terugweg was een feest, waarbij we stiekem met onze kleine zeepvierkantjes alles onderkrasten of er in een Wybertjesdoosje niespoeder van maakten. Met deze zwemles ging de hele middag heen. In de zesde klas kregen we als jongens wel eens toestemming om op de terugweg bij de Beursbrug linksaf te slaan, zodat we als eerste het Zaailand in gebruik konden nemen om te 'sjotten'. Jaarlijks maakten mijn ouders reclame met de affiche 'onverdeeld naar de open bare school', wat voor een leerling van de christelijke school aanleiding was mijn moeder uit te schelden voor 'openbare rotzak'. Overigens moesten deze kinderen op de Tweebaksmarkt naar school en de roomsen naar het Kerkepad. Een glimp van Abe Lenstra Onze school werd bevolkt door kinderen uit de wijde omtrek: de wijk Achter de Hoven, het Rooie Dorp, de Emmawijk, een aantal kinderen uit de Indische buurt, maar vooral ook uit de Romkeslaan, Achter Tulpenburg en de Fabriekssteeg. Waarschijnlijk was onze school geen uit zondering in het gebruik om op de laat ste schooldag al zingend: 'En het is van daag de allerlaatste dag, allerlaatste dag, allerlaatste dag...' naar de binnenstad te trekken om vervolgens pas om een uur of tien weer op school terug te zijn. Acht jaar nadat ik school 20 verliet, kwam ik er als tijdelijk onderwijzer terug om te ont dekken dat meesters en juffen ook maar gewone mensen zijn. Een aantal jaren was ik lid van de buurtvereniging Achter de Hoven, maar de afstand tot de speeltuin maakte dat ik er weinig kwam. Groots opgezet was het jaarlijks buurtfeest met de optocht van verklede kinderen, een draai/zweefmolen, spelletjes, gekostumeerd voetbal en het grote bal op het schoolplein. Al was ik te jong, ik mocht naar binnen om ademloos naar het orkest te kijken, meestal de Mid night Swingers van Gramsma. Zelf ooit eens in zo'n orkest te mogen spelen! Een droom, die pas tien jaar geleden is uitge komen. Ook ben ik een blauwe maandag lid geweest van kaatsvereniging Het Plein, maar óf de bal was te hard, óf mijn han den te teer, veel plezier kon ik er niet aan beleven, wat ook gold voor de gym nastieklessen van meneer Luxwolde van G.V. Leeuwarden. Liever liep ik twee keer in de week naar het Borniapark, om te voetballen bij LW Friesland. Overigens zag ik in die periode Abe Lenstra bij ons in de buurt. In de Spoorstraat woonde de weduwe van Heerenveentrainer Anton Dalhuysen (zie Leovardia 12) en op een zondagmorgen, voorafgaande aan een wedstrijd tegen de Klomp kwam het hele elftal bij haar koffiedrinken. Bij het ver trek van de spelers stond de hele buurt nieuwsgierig op de stoep om een glimp van Us Abe op te vangen. Achter ons huis grensde het schoolplein- tje dat hoorde bij het gymnastieklokaal van CJO en de CHBS. Nog hoor ik de schelle stem van leraar Brouwer, die over alles heen bulderde. Op dit plein werd een aantal malen per jaar onkruid gewied door Snorrewiets, een bekend type uit het stadsbeeld van Leeuwarden. Zoveel mogelijk woningen op zo weinig mogelijk grond Onze buurt was erg overzichtelijk en bestond eigenlijk uit twee hoofdassen: de Vegelinstraat en de Ypeijstraat, die van noordwest naar zuidoost liepen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 9