Lcovaë^tA.!€ 21 bewezen. Veel later hebben ze die leemte bij Hub. Adema toch nog opgevuld. Mag ik je thuis brengen De oorlogsjaren '40-'45 achter de rug, maar met de militaire dienstplicht in het vooruitzicht (compleet met uitzending naar Nederlands Indië), werd mij toch nog wat tijd gegund om mij ook in de dans kunst te bekwamen. Ik meldde mij met mijn vrienden aan bij (al weer een nieu we) dansschool, Epema. De lessen werden gegeven in de voormalige Moulin Rouge op de hoek Schavernek/Westerplantage. Dat was best een fikse wandeling vanaf het ouderlijk huis aan het Mariahof. We leerden in de winterperiode 1946/1947 de nodige danspassen en figuren voor de fox trot, de Engelse wals, enzovoort, maar ook bijzondere dansen, zoals de polka's, de Gebie-Boston en de Boston-retour. Ik zou nu echt niet meer weten hoe dat allemaal zou moeten, maar we hebben het toen allemaal geleerd en het was er bere gezel lig. En zo gingen we met een hele ploeg van dansschool Epema nog op de kiek in het Vosseparkje. Dan de sociale kant van de dansles: aan het eind van de avond vraagje dan aan je favoriete danspartner 'mag ik je even thuis brengen?' En dat aanbod werd met graagte geaccepteerd. Dan komt de vraag: 'waar woon je?' 'Hempenserweg'. En dat traject heb ik meerdere malen gelopen: van het Mariahof naar het Schavernek, van het Schavernek naar de Hempenser weg en van de Hempenserweg weer terug naar het Mariahof. En dat soms in bar winterweer! Voor zo'n expeditie zou je tegenwoordig minimaal over een Volkswa gen Polo hebben moeten beschikken. Wij deden het toen allemaal te voet. Zo werden de meesten van ons de dans kunst machtig maar moest het ook nog eens een keer in praktijk worden gebracht. In Leeuwarden kon dat bijvoor beeld in de Groene Weide, waar we in de bovenzaal diverse bals bezochten. Of bij voorbeeld in Hotel Spoorzicht oftewel bij Sipke Castelein, die dikwijls zorgde voor goeie muzikanten. Hij haalde zelfs het tango- en rumbaorkest van Malando bin nen. En laten we vooral niet vergeten, dat hier ook het begin lag van een imposante carrière als jazzmusicus van de tenor saxofonist Harry Verbeke, die samen met onder anderen zijn broer Eddy (op de bas) en Piet Postma (gitaar) direct na de bevrijding in 1945 bij Sipke begon in The Dives Up Swingers, later de Amalfi's. Hij speelde onder meer in vermaarde bands van Ted Powder, Boy Edgar, The Millers en The Diamond Five en werd een groot heid in de Nederlandse jazzwereld. Maar ook hebben we heel goede en gezellige herinneringen aan Zalen Schaaf. Daar vonden bovendien de traditionele toneelavonden van rederijkerskamer Ten Kate en van T.O.G. plaats met prachtige hoofdrollen van de in augustus van dit jaar overleden mevrouw Gré Stapensea- Giezen en de heren Geerdes en Wette- raauw; maar bovenal was er 'bal na', meestal onder leiding van Hub. Adema of Epema, compleet in jacquet en ook hier was er altijd een polonaise, dikwijls met de muziek van de Sambrinco's (met Attie Dekens). In de synagoge Ook nu wordt er nog steeds gedanst in Leeuwarden. Maar het gebeuren van nu past eigenlijk niet in het kader van een historisch tijdschrift. Of misschien toch wel een beetje. Want de eigentijdse dansen kunnen worden geleerd bij de dansschool van Saco Velt en de meesten van ons zullen weten, dat deze dansschool is gevestigd in de voormalige synagoge in de Sacrament straat, in het centrum van onze stad. Het is even wennen om het bord van de dans school aan de gevel te zien hangen naast de oorspronkelijke geveltekst, maar het gebeurt wel in dit historisch stukje Leeu warden. Ik heb niet de pretentie gehad om een volledig overzicht van het dansgebeuren in Leeuwarden te (kunnen) geven, maar ik wilde u graag deelgenoot maken van mijn herinneringen hieraan en alles daar omheen. Het is een stukje historie. Maar of het dansen ook nog een toekomst heeft, mag worden betwijfeld. Want onlangs las ik een artikel in de krant met de kop 'Honderden vrouwen kampen met 'dans- loze' mannen'. Zelfs RTL heeft over dit onderwerp al een televisieprogramma uit gezonden. En dat doet toch het ergste vre zen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2008 | | pagina 23