31 Een Duitse onderofficier (kok) viert kerstmis in de kazerne, december 1940 Lang Leve Liwwadden Pftrr Je Hihtn «1 b Stadsblad Liwwadders-columnist Peter de Haan gebruikte voor de omslag van zijn in druk uitgegeven bundel Lang Leve Liwwadden hèt Leeuwarder symbool bij uitstek, de Oldehove De 'vernieuwde' Oldehove weer open In mei gaat de heringerichte Oldehove weer open voor publiek. Op de begane grond en de eerste verdieping zijn musea le elementen aangebracht. De lift naar de eerste verdieping wordt tijdens de herope ning eveneens gepresenteerd. De restau ratie van de buitenkant is waarschijnlijk aan het eind van de zomer voltooid. Ter gelegenheid van de opening verschijnt ook een boek over de Oldehove van Erwin Boers. Nieuwe tentoonstelling in Pier Pander Museum Vanaf begin juni is het Pier Pander Muse um weer in de weekenden open. Naast de vaste opstelling is er ook weer een bij zondere wisseltentoonstelling te zien. Dit keer staat het werk van Eja Siepman van den Berg centraal. Zij is te beschouwen als één van de belangrijkste hedendaagse Friese beeldhouwers. Foto's van Camb uur supporters Van augustus tot begin oktober is in de Eekhoff- en Hendrik ten Hoevezalen van het HCL een tentoonstelling over Cam- buursupporters te zien. Het betreft foto's van LC journalist Gitte Brugman. Open Monumentendag in teken van herbestemde monumenten Het thema van de 25e Open Monumen tendag is 'Nieuw gebruik - Oud gebouw' en gaat over herbestemming. In Leeu warden zijn er op zaterdag 10 september onder meer de volgende monumenten open: HCL (Groeneweg), Postplaza/Oude postkantoor en bankgebouw (Tweebaks- markt), de Kazerne (Amelandsdwinger), de Bres (Schoolstraat), de Friesche Club (Ruiterskwartier) en de Synagoge (Sacra mentsstraat). Ook op zondag 11 septem ber is een aantal monumenten open voor publiek.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2011 | | pagina 33