BABYHUIS Fa. S. IULBESMA 4^ BABY-UITZETTEN KINDERWAGENS Verbruikscoöperatie O.B.A.S. (Cacp&za&e) LEEUWARDER WERKGEMEENSCHAP GANZEVOORT Voor HEREN- en KINDERKLEDING steed s naar M. Hammer n.v. ui Alles op rijwielgebied o** v BANKETBAKKERIJ Van den Bosch TOURINGCARS VGH 1ÖI5 SCHRANS 57-59 UITDEUKEN EN LASSEN Emaillenaamplaten Stempelkussens en Stempelinkten Emkastempels L^PRUBBER- r STEMPELS Oud uir u OP DIT BLAD FRIESCHE VLAG KOFFIEMELK 14 Nieuwestad 132 Leeuwarden Voorstreek 18 - Leeuwarden Telef. 4910 VANOUDS BEKEND ADRES VOOR WIEGEN, KINDERLEDIKANTEN, COMMODES, KINDERSTOELEN, ENZ. DE NIEUWSTE MODELLEN EN KLEUREN LAAGSTE PRIJZEN LOODGIETS3SBEDZUF Telefoon 4066 Telefoon 4493 KELDERS 27 - LEEUWARDEN De Verbruikscoöperatie is een gemeenschapsbedrijf. Zij is het eigendom van de leden Sluit U aan bij de „EXCELSIOR" HOOFDKANTOOR OLDEGALILEÉN 24, LEEUWARDEN Geen contributie Werkplaats voor minder-validen 1e soort COCOSMATTEN Rietwerk-artikelen en Biezen Matten Boekbinderij en Cartonnagebedrijl De Schoonmaakdienst zorgt voor het wassen van Uw vuilnisemmers Troelstraweg 147 Telefoon 3631 GRUNO en andere merken tegenover De Harmonie Telefoon 4628 De kleine zaak mei grote service EIG.M. A. HOITSMA Groentemarkt 9 - Telef. 4598 De naam waarborgt kwaliteit Steeds 't nieuwste en 't beste Specialiteit in Roombotergebalc GARAGE Vincent van Goghstraat 2 Leeuwarden Telef. 4264 Verzorgt Uw reizen met nieuwe van 25 t.e.m. 45 personen 1 e klas Chauffeurs Vraagt inlichtingen Leeuwarden Telefoon 5552 VEILIG - VLOT - VOORDELIG Brandpremie burgerinboedels slechts 40 ct. per f 1000 Breng gezelligheid in huis MET ZANG EN MUZIEK Een HUISORGEL is hiertoe on- ontbeerlijk. Wij kunnen U thans een rijke verscheiden heid aanbieden zowel in studie- als grote harporgels Studieorgel met 7 registers f 175.- Studiepiano f 275,- Nieuwestad 103 Voor het onzichtbaar herstellen van alle aanrijdschade AUTOSPUITBEDRIJF ^r'lC DONATH DE VRIES - TEL. K 5100 - 6143 Goudenregenstraat 49 -51a LEEUWARDEN KONINGSSTRAAT 2 LEEUWARDEN TEL.5535 oor ^-ong en Vrije uren Gezellige uren, doorgebracht m. handenarbeid! Materiaal en Gereedschap voor: Figuurzagen - Houtsnijden Beeldhouwen - Fineerwerk Metaal-, Leer-, Linoleum- en Kleiarbeid, koopt U goed en niet duur bij IJZERHANDEL MOMMKtMUURSTU 103 Telefoon 7007 IU ook SCHRANS 101 verbetert de smaak vt Uw koffie maar ook van Uw soepen, puddingen en vlaas. a e Alom Pe^V^literfles^Jjïe^jredmjgbaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 14