OOK VOOR PARTICULIERE PERSONEN ALLE BANKZAKEN COÖP. ZUIVELBANK ^5 VERRICHT DE ZAAILAND 110 SPAARBOEKJES TERMIJN-DEPOSITO'S REKENING-COURANT AAN- EN VERKOOP EFFECTEN BEWARING EN BELENING EFFECTEN COUPONS SAFE-LOKETTEN tin i .„ij*'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 2