„^Prmsetu FAHNER Firma AKKERMAN S. v. d. Akker U weet het: LEDERWAREN en KOFFERS SOUVENIRS FAHNER, Kelders 15, Leeuwarden R. van der Velde mwA«feian: Brandstoffen Stookolie Alles op rijwielgebied GRUNO en ~\S$ andere merken "OY-* tegenover De Harmonie GV Telefoon 4628 De kleine ztiuk niet grote service Bedden, Matrassen 1FJJRFTFN Lopers, Gordijnen I"' 1 ÜL'L'£'1' Karpetten Schilderstukken eraz. voor Salon-, Huis- en Slaapkamer vindt U in ruime keuze bij Woninginrichting G. Postma Voorstreek 47-51B (naast Jamin) Telef. 7184 Eet brood van Singelstr. 41 Tel. 5034 Engelsestr. 11 Tel. 3671 Schrans 18 Tel. 4228 Leeuwrikstr. 147 Tel. 5417 RADIO GITAREN MANDOLINES MONDORGELS 1NBOUWK ASTEN PLATENWISSELAARS GRAMOFOONPLATEN ELECTR. GRAMOFOONS Muziekhuis P. de Groot NWE. OOSTERSTRAAT 4 Tel. 7764 LEEUWARDEN Tel. 7764 NIEUWESTAD 90 Schoenreparatie is duur Niet doen kost meer TH ESKINKERIJ iuiiiA\si«ai Uw rustpunt op de energie-tentoonstel11ng voor VOOR EN PER BUS, VATof TANK Kantoor an optlagBletklaan 147 - Loauwardan - Tol. 6874 VONK Voor BOEKEN op welk gebied ook vindt U ruime keuze in de BOEKHANDEL LEEUWARDEN Vakkundige voorlichting Voorsireak 110 i.a. Laauwardar Cri. Schoenmakerij Lederwaren

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1954 | | pagina 32