12 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OM HE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitsbantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 80302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KEANTSJE Abonnementsprijs: f 2,90 per half jaar f 5,80 per jaar f5 v. h. buitenland f 7,50 per jaar iOSSE NUMMERS 40 CENT DERDE JAARGANG - NUMMER 63 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen 8 MAART 1967

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1967 | | pagina 1