VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen f. ■- HT» ws •Mtr4 tfjjsflfê %jt a fe 'a n*\ v- «4 '§A V" I feu t 1 f Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KMTSJE Zevende jaargang 27-2-1971 Abonnementsprijs: f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Nummer 138 NU HET STATION IS VERNIEUWD KM «5s 4. Jft >i ia» *4. ,7; If ,<>4 i i-* y *■<•- Tï<fv b$i V!'! 3 V Éfa v Vi J i;4i SB II fi# M- ÉltAV^ •ii W1 f li „ft "51 it'iwipjiiiWWir# 1 V' 'I f5 a I*» m. 5 J .r r?' 4 bl«C 4^ -Vi,, -• S&: T. 111 V 1% NU HET STATION IS VERNIEUWD, NOU JA, VERNIEUWD, VERNIEUWD, NU HET GEBOUW VAN BINNEN IS GEMODERNISEERD, TWEE OUDE FOTO'S VAN DE SOPHIALAAN MET HET STATIONSGEBOUW ALS BLIKVANGER OP DE ACHTERGROND. DE ENE PLAAT IS GEMAAKT IN DE TIJD, TOEN HET TRAMMETJE NOG REED, DE ANDERE KOMT UIT DE DAGEN VAN DE IN ONZE OGEN ALWEER OUDERWETSE VRACHTWAGENS EN AUTOBUSSEN. MAAR AL HET OUDE KEERT TERUG: SOMMIGE BUSSEN IN DE STAD BEGINNEN HEEL VEEL TE LIJKEN OP DE AUTOBUSSEN VAN TOEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1