HERINNERING AAN BARRE WINTER VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEPM Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Redactie, administratie en advertentieafdeling Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 1062 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJE Abonnementsprijs: f5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zevende jaargang 13-3-1971 Nummer 139 mm KHMBMHMMI METERSHOGE IJSBERGEN OP AMELAND IN DE ONVERGE TELIJKE STRENGE WINTER VAN 1929. Op de voorgrond de gebroeders Jan en Jo Steinvoorte van het bekende hotel Steinvoorte op Ameland, op het ijs de heren Foppe (rechts) en Cornelis de Boer. Foppe de Boer heeft o.a. het café Tivoli in Huizum gehad. Van deze vier heren leeft alleen Jo Steinvoorte nog.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1