VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHH Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen JA MENSEN, HET SCHIET ALWEER OP: DE R ZIT IN DE MAAND EN VOOR WE HET WETEN IS HET WINTER. MAAR NU WIL HET NOG WEL EENS WARM WEZEN EN WAT IS ER DAN FIJNER DAN HET PAKKEN VAN EEN IJSJE? DIT PLAATJE MAAKTEN WE OP EEN VAN DE VELE, ZEER VELE ZONNIGE ZOMERDAGEN VAN DIT JAAR OP HET RUITERSKWARTIER BIJ WAT DE ECHTE OUWE LEEWAD- DERS PLEGEN TE NOEMEN DE BARGESTEEG, OFFICIEEL DE OUDE DOELESTEEG. ZOALS U ZIET: ER IS KEUS GENOEG EN DEZE DAME LIJKT NOG NIET GOED TE WETEN, WAT HET WORDEN MOET - EEN IJSJE VAN EEN KWARTJE, OF EEN IJSLOLLIE VAN DRIE STUIVERS, EEN CHOCODIPS VAN VIJF EN DERTIG CENTEN OF EEN BEKERTJE ROOMIJS, DAT MAAR EEN DUBBELTJE DUURDER IS. EEN KOLOSSALE STAAF ZOU OOK NOG KUNNEN, MAAR DIE KOST TWEE EN EEN KWART. VIJFTIEN CENT IS HET GOEDKOOPSTE DUS, MAAR „VROEGER" HAD JE ZE OOK AL VAN TWEE. „EEN VAN TWEE" MET DE DUIDELIJKE TOEVOEGING „IN EEN ZAKJE" WAS EEN BESTELLING, WAARMEE DE LIEVE LEEUWARDER JEUGD IN DE DERTIGER JAREN DE POPULAIRE IJSVENTER PETRUS PANNEKOEK HOOG IN DE GORDIJNEN JOEG, WANT ZO N ORDER VAN TWEE CENTEN MOCHT DAN NOG WEL GANGBAAR ZIJN, DE LEVERING VAN EMBALLAGE ERBIJ VOND MEN TOEN TOCH AL WAT TE VER GAAN. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KKANTSJE Abonnementsprijs f 5.- per half jaar f 10.- per jaar v.h. buitenland f 12.50 per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 65 CENT Zevende jaargang 4-9-1971 Nummer 150

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1971 | | pagina 1