VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank Negende jaargang 'T KLEINE KRANTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent 13 -1 -1973 Nummer 184 WINTERSFEER IN HET VERLEDEN WINTERSFEER IN HET VERLEDEN - JA, DAT KUNNEN WE WEL ZEGGEN VAN DEZE FOTO, DIE LANG GELEDEN AAN DE HARLINGERSTRAATWEG BIJ DE ROOMS KATHOLIEKE BE GRAAFPLAATS IS GEMAAKT. DE EERSTE SNEEUW IS GEVALLEN, DE BOMEN ZITTEN VOL RIJP, DE NATUUR LIJKT VERSTARD.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1