HIER IS DE OUWE KIEPEMERK VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER IN DE GOEIE OUWE TIJD, DIE ONS IN ZOVEEL OPZICH TEN GEZELLIGER LEEK DAN DE TIJD VAN NU, SPEELDE DE BEDRIJVIGHEID VAN DE KIEPEMERK ZICH NOG AF IN DE BINNENSTAD. EN ER ZIJN HEEL WAT PLAATSEN, WAAR DIE MARKT LANGE TIJD IS GEWEEST: BIJ DE BOTERHOEK AAN DE VOET VAN DE OLDEHOVE, OP HET PLEINTJE TUSSEN HET GERECHTSGEBOUW EN DE HARMONIE, OP HET SCHOENMAKERSPERK AAN HET EIND VAN DE NIEUWEBUREN. DAAR IS OOK - IN 1934 - DEZE AARDIGE FOTO GEMAAKT. DE LEVENDE HANDEL IS OP EEN PAAR KORVEN EN KISTEN GEZET, DE KOOPLUI HEBBEN HET ZICH OP DE STOEPRAND GEMAKKELIJK GEMAAKT. HET IS ALLEMAAL GEMOE DELIJKHEID, WAT ER AFSTRAALT VAN ZO'N PLAAT. TEGENWOORDIG MERKEN WE IN DE STAD NIETS MEER VAN DE KIPPENMARKT: DE HANDEL IN KIPPEN GESCHIEDT NU "ACHTER DE SCHERMEN", DAT WIL ZEGGEN ACHTER DE FRIESLANDHAL; EN WIE GAAT DAAR NOU HEEN OM ER EENS EEN KIJKJE TE NEMEN? Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRAHTSJ Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Abonnementsprijs f 7.50 per half jaar f 15.- per jaar v.h. buitenland KRANTEN f 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) LOSSE NUMMERS 100 cent Negende jaargang 30-6-1973 Nummer 196

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1