JA, ZO WAS DE OUDE VEEMARKT OVER TWEE WEKEN VERSCHIJNT HET TWEEHONDERDSTE NUMMER VAN T KLEINE KRANTSJE WIE DEZE PRACHTIGE FOTO BEKIJKT MOET WEL WEEMOEDIG TERUGDENKEN AAN DE TIJD, TOEN DE OUDE VEEMARKT ER NOG WAS: HONDERDEN EN NOG EENS HONDERDEN KOEIEN IN DE RIJ, MENSEN, WAT WAS HET TOCH EEN MOOI GEZICHT, OOK IN DE NIEUWE FRIESLANDHAL ZIJN DIE KOEBEESTEN NA TUURLIJK TE BEWONDEREN, MAAR TOCH, NEEZO ALS HET OP d E OUDE VEEMARKT WAS, ZO IS HET NU NIET MEER, EN WE MAKEN ONS STERK, DAT HEEL VEEL LEEUWARDERS, DIE VROEGER OP VRIJDAG EVEN DE MARKT OPLIEPEN OM EEN KIJKJE TE NEMEN BIJ DIT VEE, BIJ DE SCHREEUWENDE BIGGEN BENEDEN OF DE ZWIJGENDE SCHAPEN BOVEN, NU NIET GAUW EEN VOET ZETTEN IN DIE FRIESLANDHAL. OOK HIER VERLIES VAN GEZELLIGHEID, VERLIES VAN ROMANTIEK Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Raiffeisenbank 'T KLEINE KRANTSJu— ■dfir *ffSiÉ^W f 15.-per jaar VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER I v.h. buitenland 20.- per jaar (alles bij voor uitbetaling) Een uitgave van Fenno Schoustra's Pubficiteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Verschijnt eenmaal in de veertien dagen Negende jaargang 8-9-1973 LOSSE NUMMERS 100 cent Nummer 199

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1973 | | pagina 1