RUIM BAAN VOOR SJOUWERMANNEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen RABARBERBARBERABARBARBARENBAARDENBARBIER Barbera at altijd rabarber, daarom noemden ze haar Rabarberbarbera. Rabarberbarbera had een bar, dat was de Rabarberbarberabar. De klanten van die Rabarberbarberabar waren ruige kerels, de Rabarberbarberabarbarbaren. Allen droegen lange baarden, zogenaamde Rabarberbarberabarbarbarenbaar- den. Deze Rabarberbarberabarbarbarenbaarden werden onderhouden door een bepaalde barbier, dat was de Rabarberbarberabarbarbarenbaardenbarbier. RUIM BAAN VOOR DE SJOUWERMANNEN; WEL, DAT HOEFT VANDAAG NIET MEER, WANT ZO'N FOTO ALS DEZE UIT DE DERTIGER JAREN, KAN NU AL NIET MEER GEMAAKT WORDEN IN DE STAD. DE BEDRIJVIGHEID VAN DE SJOUWERMANNEN MET HUN ZWARE ZAKKEN MEEL OP DE SCHOUDERS, HOORDE ER VROEGER HELEMAAL BIJ EN HET LADEN EN LOSSEN BIJ DE SCHE PEN IN DE WILLEMSKADE, WAAR DEZE PLAAT WERD GEMAAKT, WAS GEWOON DAGELIJKS WERK. WIE DEZE DRIE HEREN ZIJN WETEN WE NIET, MAAR ZE ZULLEN WEL MOOIE BIJNAMEN HEBBEN GEHAD, WANT EEN SJOUWERMAN ZONDER BIJNAAM WAS NIKS IN DE GOEIE OUWE TIJD. DE MOSK, DE SKRIES, DE PROTTER, DE DUBBELE, HALVE KRACHT, SNOT OPPE LIP - WELKE ECHTE OUWE LEEWADDER HEEFT ZE NIET GEKEND? Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KRAHTSJE 12-1-1974 Abonnementsprijs: 15.- per jaar Voor het buitenland ƒ20.-- per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^- Nummer 208 LEZERS KLOMMEN IN DE PEN De laatste weken zijn zoveel abonnee's naar aanleiding van artikeltjes in 't Kleine Krantsje in de pen geklommen, dat wij een flink deel van dit nummer met deze leesstof hebben moeten vullen. Of beter gezegd: hebben kunnen vullen, want wij weten. dat de rubriek „Lezers klommen in de pen" bijzonder op prijs gesteld wordt. Wie dus aan het geschrevene iets wil toevoegen of iets nieuws aan de orde wil stellen, moet niet aarzelen dit te doen. Indien nodig schaaft de redacteur de bijdragen wel wat bij; tenslotte kunnen we niet allen even vaardig met de pen omgaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1