WINTERBEELD UIT KINDERJAREN jf SPECIALE AANBIEDING OUDE NUMMERS VAN 'T KLEINE KRANTSJE UIT DE JAREN 1964 T/M 1972 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE Ss. J&*" Op het moment, waarop wij dit schrijven is het nog steeds geen winter geweest, maar dat kan zo veranderen en het kan best zijn, dat het maken van zo'n romantisch plaatje als dit in deze februa- rimaand nog mogelijk wordt. Maar dan zal het eerst nog wel even een weekje moeten vriezen dat het kraakt en bovendien behoeven we dan nog wat sneeuw, waarmee we tot dusver ook nog niet rijk gezegend zijn. Om nu te voorkomen, dat veel lezers zich de her sens pijnigen, omdat ze niet weten, waar deze foto is gemaakt: de fotograaf heeft - op een mooie winterdag omstreeks 1900 - bij de Vrouwenpoortsbrug gestaan en wat hij kiekte was het stukje stadsgracht tussen de Noordersingel en de brug. De vage gebouwen op de achtergrond zijn die van de vroegere Badinrich ting, die dus precies in de hoek van de stadsgracht heeft gestaan en die door de Leeuwarders van toen gewoonlijk de Inktpot werd genoemd: het - grachtwater - waarin toen gezwommen werd, was zó zwart, dat men dit voor het bad de enig juiste betiteling vond. In 1912 is deze Badinrichting gesloopt en toen konden de Leeu warders voor hun zwem-ontspanning naar de Groote Wielen gaan. De beide donkere figuren die we op de foto op de voorgrond zien, staan op het ijs, maar het water in het midden duidt er op, dat de gracht voor het scheepvaartverkeer nog niet gesloten was, toen het plaatje werd gemaakt. En dat klopt dan ook wel, want buitengewoon barre winters hebben we in het begin van deze eeuw niet gehad. Ongemeen streng was de winter van 1890 op '91, waarna die van 1909 het pas weer mogelijk maakte, dat er een Elfstedentocht kwam - de eerste (door de Friesche Usbond) „ge organiseerde" tocht om precies te zijn. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KRAHISJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 - in de veertien dagen 9-2-1974 Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar aA (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^- Nummer 210 - ,3 EU vil 7 - te,-* ,<whbmb -Af. - - 1 «v-v *-;rv' i- - «j V V 1; v„ -.T 4 "ft,.-- Te bestellen door overschrijving per giro (98 10 62 t.n.v. 't Kleine Krantsje Leeuwarden) of af te halen van ons kantoor NAAST EMMAKADE 39 (Vredeman de Vriesstraat 1) 10 verschillende nummers 25 verschillende nummers 50 verschillende nummers 100 verschillende nummers Per giro besteld 6.75 Per giro besteld 12.50 Per giro besteld 20.75 Per giro besteld 36. Afgehaald 5. Afgehaald 10. Afgehaald 17.50 Afgehaald 30.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1