DE OUDE PRINS HENDRIKSTRAAT Leeuwarden Prins Hendrikstraat PRECIES DERTIG JAAR GELEDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE KRANTJE Precies dertig jaar geleden, in het voorjaar van 1944, waren de voorbereidingen in volle gang voor de invasie van de geallieerde legers in Frankrijk. Op de zesde juni landden de eerste troepen in Normandië. Het zou toen nog bijna een jaar duren, voor we werden bevrijd. Weet U het allemaal nog? Een paar weken geleden schreven we op deze plaats over zekere stad genoot E., die onder alle kranen in zhi huis een teiltje heeft om het lekwater op te vangen. „Dat lekwater" zo rede neert hij uiterst kien, „gaat buiten de meter om en kost me dus geen cent". Wij hoorden nu een volgend staaltje van spaarzaamheid van deze magistrale heer E. - en u kunt het geloven of niet, maar, gegarandeerd, het is waar! Wanneer het zonnig is zet de heer E. z'n waterketeltje in de vensterbank om het water „voor te verwar men". Zet hij het keteltje daarna op het gas, dan zal het water eerder koken en dus: „bespa ring meneer, besparing!" Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank Tiende jaargang 'T KLEINE KRAKTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 in de veertien dagen 20-4-1974 Abonnementsprijs 15.-- per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.l^- Nummer 215 „FOTO'S VAN OUD LEEUWARDEN? IK KAN ER NIET GENOEG VAN KRIJE, O.O. WAT BLIEFT DAT MOOI!" DIT HOREN WE NOG AL EENS UIT DE MOND VAN TROUWE LEZERS, DIE HET NIET KUNNEN LATEN EVEN HUN ENTHOUSIASME TE TONEN OVER DE INHOUD VAN 'T KLEINE KRANTSJE EN OVER DE VOLDOENING, DIE HET BEKIJKEN VAN HET OUDE FOTOMA TERIAAL ALTIJD WEER BLIJKT OP TE LEVEREN. DAAROM GAAN WE ER OOK GEWOON MEE DOOR EN VANDAAG BRENGEN WE OP DEZE VOORPAGINA EEN OUDE PLAAT VAN DE PRINS HENDRIKSTRAAT, OOK ALWEER GEMAAKT IN EEN TIJD, TOEN ER VAN VERKEER NOG NAUWELIJKS SPRAKE WAS: WE ZIEN GEEN AUTO'S, GEEN BROMMERS, GEEN FIETSEN, ZELFS GEEN PAARDENWAGENS EN HONDEKARREN, ALLEEN EEN ENKELE VOETGANGER. EEN VAN DIE VOETGANGERS, RECHTS OP DE ACHTERGROND, DRAAGT EEN PARAPLUI EN DAARUIT ZOU JE MOGEN OPMAKEN, DAT HET REGENDE, TOEN DEZE FOTO WERD GEMAAKT EN DAT IS DAN TOCH WEL WAT BIJZONDERS, WANT GE WOONLIJK WACHTTEN DE PHOTOGRAFEN UIT DE OUDE TIJD OP EEN STRAALTJE ZON, VOOR DE ZE SLUITER VAN HUN OMVANGRIJKE TOESTEL IN WERKING ZETTEN. OF DRAAGT DIE WANDELAAR MISSCHIEN EEN PARASOL? WANT DAT HAD JE WEL IN DE GOEIE OUWE TIJD: KLEURIGE PARASOLS, WAARMEE HET CHARMANTE VROUWVOLK OVER DE STRAAT PARADEERDE. WAT DE GEFOTOGRAFEERDE PANDEN BETREFT: TWEE VRAGEN SPECIAAL ONZE AANDACHT EN DAT ZIJN DE BEIDE HOEKPANDEN AAN HET ZAAILAND. RECHTS EEN WINKEL IN COMESTIBLES, SIGAREN, KOFFIE EN TABAK EN LINKS DE BEKENDE ZAAK VAN THEODORUS (DORUS) BUIS, DIE TOEN NOG NIET WAS VERBOUWD. „TAPPERIJ" STAAT ER OP EEN VAN DIE RAMEN EN OP EEN UITHANGBORD STAAT „HOTEL", MAAR VERGISSEN WE ONS NIET, DAN VERWEES DIT BORD NAAR EEN HOTEL, DAT VERDEROP AAN HET ZAAILAND STOND. INTUSSEN: WEER EEN FOTO OM LANG NAAT TE KIJKEN. LEEUWARDEN IN DE GOEIE OUWE TIJD

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1