GENERAAL BOTHA OP BEZOEK WAAR IS DIT? VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHE WE SCHRIJVEN SEPTEMBER 1909: DE BEKENDE TRANS VAALSE MINISTER-PRESIDENT LOUIS BOTHA BE ZOEKT ONS LAND OM FOKVEE AAN TE KOPEN. HIJ BE ZOEKT OOK ONZE GOEDE STAD LEEUWARDEN EN WAAR LOGEERT DE MINISTER? NATUURLIJK IN HET HOTEL DE NIEUWE DOELEN AAN DE VOORSTREEK, „HET MEEST GERENOMMEERDE HOTEL TER PLAAT SE". DE FOTO IS GEMAAKT, TERWIJL BOTHA OP HET PUNT STAAT TE VERTREKKEN: WE ZIEN HEM MET HET „BORSTNUMMER" 1 UITERST RECHTS. VERDER OP DE FOTO EEN DR. BOK (NUMMER 2), DR. E. VAN WELDE- REN BARON RENGERS (3) EN A. HOVEN (4), DE HOTELIER VAN DE DOELEN. NOG NET ZICHTBAAR ACHTER HET RAAM UITERST LINKS TOON HERMANS ZOU JE ZEGGEN, MAAR DAT KAN NATUURLIJK NIET. Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE KRANTSJE Tiende jaargang Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Verschijnt eenmaal Vredeman de Vriesstraat 1 - in de veertien dagen 4-5-1974 Abonnementsprijs: 15.- per jaar Voor het buitenland ƒ.30.per jaar KRA^TJX (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers f.1,— Nummer 216 Wij stellen een fotoboekje Pommeranten beschikbaar voor de drie abonnee's, die ons als eersten kunnen berichten, waar in Leeuwarden onze fotograaf deze merk waardige toto heeft gemaakt. Inzendingen, uitsluitend schriftelijk, naar onze redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1