POTTEN EN PULLEN OP ROMMELMARKT ZIE PAGINA 5 VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OHHE DE POTTEN EN PULLEN OP DE ROMMELMARKT - ZE BLIJVEN EEN ATTRACTIE VOOR WIE OP VRIJDAG EVEN DE MARKT OP HET WILHELMINAPLEIN BEZOEKT. MAG ER VOOR DE ANDERE KRAAMPJES IN DEZE OPEN LUCHT-SUPERMARKT EEN GOEDE BELANGSTELLING BESTAAN, OVERTROFFEN WORDT ZE ALTIJD DOOR DE ANIMO VOOR DE UITSTALLINGEN VAN DE TWEEDE, DERDE EN MEERHANDSE GOEDEREN. EEN LEEK VRAAGT ZICH DAARBIJ NATUURLIJK AF, HOE ER IN DEZE KLEINHANDEL NOG EEN DROOG STUK BROOD TE VERDIENEN IS. MAAR DAT'VALT ALLEMAAL WEL EEN BEETJE MEE. "DAT POTDEKSELTSJE, KOOPMAN, WAT KOST DAT?" "DAALDER "DAALDER? MAN, JE BIN NIET WIES". "NOU, VOORUIT, GULDEN- METNIMME EN STIL WEZE!" VOLGENDE PATIENT. "DAT KOEMKE, KOOPMAN. IS DAT WEL ECHT OUD?" "ECHT OUD? SO OUD SA JOU NIET WUDDE". ZO GAAT DAT DE HELE LIEVE DAG DOOE EN GELOOF ONS GERUST: HET IS SOMS MOOIER DAN EEN STUK CABARET VOOR DE T.V Redactie, administratie en advertentieafdeling: Vredeman de Vriesstraat 1 a.d. Emmakade Telefoon 20302 Postgiro 98 10 62 Bankrelatie: Rabobank 'T KLEINE MNTSJE Een uitgave van Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor Vredeman de Vriesstraat 1 Tiende jaargang Verschijnt eenmaal v" in de veertien dagen 9-8-1974 Abonnementsprijs: 15.-- per jaar Voor het buitenland 30.per jaar (alles bij voor uitbetaling) Losse nummers Li- Nummer 222

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 1