autoshop assenaar v/h FA. JOLMERS B. VERKROOST ZN BV wereldwijde verhuizingen GflNZEVGDRT 0RDAN jaar geleden in Leeuwarden jaar geleden Leeuwarden sq[gans27-B7- leeuwanto Postzegelhandel B. de Vries 8 meubelbewarlng Dat klinkt u als muziek in de oren ORGELS: PIANOS: stoffen-tapijten PASFOTO'S Slmon de Vries minnemastraat i tel. 05100—29204 leeuwarden „Nieuwe zegels In abonnement" wordt óók lid 't ^Cleine 'D^rantóje leeót iedereen Jammer van die mooie {rouwkaarten van drukkerij Wielsma uit de Grote Hoogstraat 28 Leeuwarden, Emmabade 62, teL 0510024595 Nameten, Pontanusstraat 6, tel. 080226865 LEEUWARDEN Verl Schrans 4 tel-33714 ENORME SORTERING 100°/o SERVICE EIGEN MONTAGE-AFDELING VAKKUNDIGE VOORLICHTING Een klasse-instrument herkent u zó. Daarom kiest u bii Genzevoort alleen uit de hetero merken. Hammond, Viscount Ri-ha. Solina, Philicorda en Heyligera. Bechstein, Ibach, Schimmel, Sauter, Förster, Rösler, Rippen. Mét de bekende Genzevoortservice en ge ren tie. Ook dtirin is Genzevoort groot I Nieuwestad 103 Leeuwarden Sinds 1909 een muzikaal begrip CAF-winkel Pier Panderstraat 12 Leeuwarden telefoon 05100-32312 ALLES VOOR UW TUIN GEREEDSCHAP VOOR HOBBY EN VAKMAN DIERVOEDERS HUISHOUDELIJKE APPARATEN LUXE HOUTWAREN WASMIDDELEN ENZ. ENZ. Eerste steen gelegd voor nieuw Parkherstellingsoord aan Achter de Hoven. Bij graafwerk in de tuin van het vroegere gebouw van de Ortscommandant, hoek Willemskade-Zui derstraat, worden enkele handgranaten gevonden. De rederij Stanfries besluit haar nog in de vaart zijnde stoomboten om te bouwen tot motorboten. Majoor Jan Flinterman van de Vliegbasis Leeuwar den vliegt boven Waddeneilanden op hoogte van 47.800 voet (14821 meter) en verbetert daarmee het hoogterecord van Tjitte Hidde Leegstra (11354 meter) uit 1938. Geboren: Bastiaan, zoon van de heer en mevrouw Verweij-Roelfsema, Spanjaardsdlaan 139. Heropening geheel gemoderniseerde speciaalzaak in parapluies en wandelstokken van de fa. J. Eilers aan de Kelders. Leeuwarder meisje Margaretha Arendina Jorna (29) van het Noordvliet in zwembad te Appelscha ver dronken. Leeuwarden speelt z'n eerste wedstrijd in het nieuwe voetbalseizoen tegen Volendam en verliest met de km-fbalcijfers 5-7. Zilveren ambtsjubileum van dominee Dr. W.A. van Es in de Noorderkerk. Geboren: Klaas, zoon van T. van der Valk en G. Alkema, Gijsbert Japicxstraat 110. Jan Giezen opent nieuwe meubelzaak op'de Voor streek. In het midden de weduwe G. van Heerewaarden. De weduwe G. van Heerewaarden-Hart viert haar honderd en eerste verjaardag. Extra zangavond van de populaire zangclub De Straatzangers i.v.m. twaalf en een halfjarig bestaan. Twee dolle dieren op één dag: een stier wordt dol bij Hotel de Klanderij ("en zal waarschijnlijk afgemaakt moeten worden") en een dol geworden koe gaat op de Harlingersingel aan de haal, rent over het Oldehoofsterkerkhof, door het Heer Ivostraatje, weer over het Oldehoofsterkerkhof en dan naar de Prinsentuin, waar een politieman het dier met een geweerschot velt. N. Geas en K. Kransen, Kruisstraat 31, zijn vijf en veertig jaar getrouwd. Geboren Johanna Jacoba dochter van H J. Adema en J. Poelsma. Jan de Vries en Aaltje Tombal, Oldegalileën 111, vieren hun gouden huwelijksfeest. Zesjarig zoontje Ate van H. Jagersma en J. Bijlsma uit de Lange Houtstraat in Dokkumer Ee verdronken. Twee mensen op zelfde dag te water in het Vliet, een wielrijder en een spelende jongen met een zak over z'n hoofd. Beiden worden gered. Controle op rijwielbelastingplaatjes op toegangs wegen Marssumerstraatweg, Schrans en Groninger straatweg. Er vallen tientallen slachtoffers. Mooie leuke maakt Voerstreek 96 t/o Leeuw. Courant FOTOBOEKJE POMMERANTEN NU NOG VERKRIJGBAAR schoenreparaties DE VAKMAN Grot* Hoof straat 12 Laauwardaa Talaffon 25462 Specialiteit in A NTISLIPZOLEN BESCHERMZOLEN 4NTISLIPHAKKEN

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 8