autoshop assenaar mém v/h FA. JOLMERS B. VERKROOST ZN BV wereldwijde verhuizingen GflNZEVODRT De Vries jaar geleden in Leeuwarden jaar geleden Leeuwarden stoSfen-tapijten schrans27-67- Ieeuwarden B. de Vries IVO HUIS f.8.75 2 meubelbewaring Dat klinkt u als muziek in de oren ORGELS: PIANO'S: PASFOTO'S Simon de Vries „Nieuwe zegels In abonnement" wordt óók lid! 't 5Cieine 3^.rantdje leedt iedereen Jammer van die mooie (rouwkaarten van drukkerij Wielsma uit de Grote Hoogstraat 28 Leeuwarden, Emmakade 62, tel. 05100—24595 Nijmegen, Pontanusstraat 6, tel. 080226865 LEEUWARDEN Verf. Schrans 4 tel. -33714 ENORME SORTERING 100% SERVICE EIGEN MONTAGE-AFDELING VAKKUNDIGE VOORLICHTING Een klasse-instrument herkent u zó. Daarom kiest u bii Ganzevoort alleen uit de betero merken. Hammond, Viscount, Ri-ha,Solina, Philicorda en Heyligers. Bechstein. Ibach, Schimmel, Sauter, Förster, Rösler, Rippen. Mét de bekende Ganzevoort- service en garantie. Ook diirin is Ganzevoort groot Nieuwestad 103 Leeuwarden Sinds 1909 een muzikaal begrip CAF-winkel Pier Panderstraat 12 Leeuwarden telefoon 05100-32312 ALLES VOOR UW TUIN GEREEDSCHAP VOOR HOBBY EN VAKMAN DIERVOEDERS HUISHOUDELIJKE APPARATEN LUXE HOUTWAREN WASMIDDELEN ENZ. ENZ. Het pand Sint Jobsleen 249-251 zal als tehuis voor mannen worden ingericht "In het bijzonder is gedacht aan hen, die nu voor rekening van Maatschappelijk Hulpbetoon in logementen zijn uitbesteed en door opneming in dit tehuis wellicht kunnen worden ontrokken aan de dikwijls verderfe lijke logementssfeer" Geboren: Jeroen Hylkes, zoon van M.W. Camping en A.BJ. de Bruijn, Robert Kochstraat 25, De heer J. Eekhof, Auke Stellingwerfstraat, is veertig jaar 'i de Post. "De P.T.T. heeft in de heer Eekhof een plichtsgetrouw en hardwerkend ambtenaar". Een kwarteeuw in dienst van de Fa. R. Jellema, vethandel, is de heer E. de Boer. Nog een jubileum: de heer K, Sijbrandij werkt al vijftig jaar bij drukkerij C.W. Eisma. De 49 jarige Jan Feenstra, bijgenaamd "Jan Gemeen" wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Tijdens de bezetting was deze Leeuwarder kapitein van de gemeentepolitie en later corpschef in Franeker en Assen. Onder de rook van de stad wordt een kraanvogel gesignaleerd. Overleden Piet van Cleef, 29 jaar, rechtsback van het eerste elftal van Frisia. In het Oud St. Anthony Gasthuis viert de 62 jarige Cato Moetwil haar zilveren jubileum als trouwe hulp van verscheidene bewoonsters "Steeds is Catootje op haar post en verricht zij met liefde haar taak, de oude, min of meer hulpbehoevende menschen te helpen en het leven te veraangenamen". Jan Vergnes, Nieuwestad 88 houdt totale opruiming wegens opheffing van zijn zaak in "dames-onder- en tussenrokken, baby-artikelen, witte goederen en spiraal-matrassen. In de Harmonie, "voor het eerst in Leeuwarden" en "om te brullen van 't lachen" Jopie Slim en Dikkie Bigmans. "Voorziet U met het oog op den te verwachten grooten toeloop, tijdig van plaatsen". Op 55 jarige leeftijd overlijdt de heer Sipke Tulp Szn, wethouder van Onderwijs. Hij is met een korte onderbreking, lid van de gemeenteraad geweest van september 1917 tot z'n te vroege dood. Nieuwe melding van de Harmonie: Jopie Slim en Dikkie Bigmans komen zaterdagmiddag 12 uur per trein station Leeuwarden en gaan per rijtuig door de stad naar de Schouwburg. Getrouwd:S.J. Dokteren M.Breet,Oosterkade 16. In Den Haag overlijdt, 76 jaar oud, de bekende Leeuwarder expediteur en collecteur der Staatsloterij Evert Posthuma. Hij is de vader van (oud en toekomstig) minister F.E. Posthuma. Overleden in Leeuwarden, 94 jaar oud, de Weduwe J.J. Richter-RohdensGerzee. P. Prins maakt bekend, dat hij heeft overgenomen het Hotel Klazema aan de Veemarkt. Hij beveelt zich beleefd bij het publiek aan, zullende zorg dragen voor een nette en prompte bediening en eerste klas consumptie. "De zaak heet: Logement "Friesch Stamboek". Geboren: Hillegard Clementine, dochter van B.J. van de Meulen-Brenninkmeijer, Emmakade nr. 91. In de Breedstraat opent Charles P. Schaaf (IJzn) z'n "geheel naar de eischen des tijds ingerichte" nieuwe Visch-, Fruit-, Comestibles- en Wijnhandel. Afscheid van Ds. P. Zondervan als predikant van de Doopsgezinde Gemeente. Mooie leuke maakt Voor«treek 96 t/o Leeuw. Courant MINNEMASTRAAT 1 TEL. 05100—29204 LEEUWARDEN Wat h ook zoekt geneesmiddelen toiletartikelen parfumerieën of artikelen voor babyverzorging suikerpatiënten of salons voor gelaatsverzorging manicure STEEDS IS HET DROGISTERIJ GEEFT WAARDEVOL ADVIES Peperstraat 12 Telefoon 26173 OUD LEEUWARDEN KOEKHAPPEN door FennoL.Schoustra kostelijke lektuur

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 2