3i(eine 3^-rantóje leeM iedereen DIT HEEFT NIEMAND O De stad, zoals geen Leeuwarder die ooit heeft gezien: vanuit de lucht, en dat in 1625 Wat het eerst in het oog springt is de strakke afscheiding tussen stad en platteland door gracht en stadswal, voorzien van bastions. Alleen bij de stadspoorten is de stad toegankelijk. Twee poorten zijn er te zien: links boven de Wirdumerpoort, rechts de Lie- ve-Vrouwenpoort aan het einde van de Nieuwestad. Via twee Vrouwenpoortsbruggen, een bui ten- en binnenpoort, kan men hier binnen de stad komen. De houten bruggen kunnen bij de komst van een vijand met weinig moeite worden weggebroken. Op de voorgrond zien we de stadswal achter de Boterhoek^, met het bastion "Kleine Fenne" of Oldehoofsterdwinger ("dwin ger" is de Fries-Groningse bena ming voor bastion). De mole naars van de standerdkorenmo len in de binnenruimte van de dwinger bewonen het molenaars huisje, dat op dezelfde plaats staat als het tegenwoordige. Alle zichtbare bastions zijn overigens twee tot zes jaar tevoren aange legd om de stadsverdediging aan te passen aan de nieuwste inzichten op het gebied van de

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 6