INTERESSANTE WANDELING ZILWO Dons dekbedden Fa. O. vü. VEEN en Zn. 'f 3Cleine 3£ranteje lepót iedereen HEERLIJKE bij ons alle soorten Verwen Uw gasten SCHWEIGMANN B.V., Nieuwestad 162-164 Leeuwarden Telefoon 34275 Grote sortering VERLOVINGSRINGEN GOUDEN SIERADEN ZILVEREN ARTIKELEN KLOKKEN Juwelier-Horloger Opticien Eig.D.Postma O/d Kelders 28 Leeuwarden -Tel 23504 Eigen reparatie-slijp en graveerinrichting fel. 22495 voor televisie radio en elektrische huishoudelijke artikelen uw adres Voorstreek 84 Tel. 28174 Wij wensen U Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Voor al uw kaarsen en film- benodigdheden DROGISTERIJ Jan van Scorelstr. 55 gymnastische toeren werden daaraan dan verricht. Vooral de wat oudere jongens Felix en Jaap Metzelaar toonden echte acrobaten te zijn. Herhaaldelijk lieten ze "reuze zwaai" zien. De wat minder getrainde gymnasten waren meesters in kniezwaaien en in het maken van het "vogel nestje". Kon je dus op de Heuvel de gymnastiek sport beoefen, voor de edele wandelsport was de Sneekertrekweg een aangewezen plaats. In 't voorjaar of in de zomer, wanneer het weer het toeliet, mochten de ouwe Lüwar- ders graag een wandeling maken Een "kuijerke" buiten de stad was dan in trek. De Jodelanden door of langs het Kalverdijkje waren prettige ommetjes. Niet minder was dit het geval met een wandeling langs de Sneekertrek weg, wat men dan noemde de Boxumerdamom. WILT WAT BIETE? Langs het water was meer afwisseling te zien. Je zag daar wel eens een rustige visser, half verscholen in het riet. Passeerde je zo'n man dan was altijd de vraag, "wil 't een bitsje biete baas Zijn antwoord kon dan zijn: "Ja, dat gaat wel, als ik nou deze vang" op zijn dobber wijzend, "en nog vier anderen, dan heb ik er al vijf Je zag wandelend langs de vaart soms een vlucht wilde eenden plotseling opvliegen, of een waterhoentje dat zich haastig in een rietkraag verschool. Het gadeslaan van de vogelwereld is altijd interessant De Sneekertrekweg liep eerst een eind langs de Harlinger- vaart, tot aan het gehucht "Schenkenschans", waar de Sneekervaart begon. Deze liep haaks in de wat bredere Harlin- gervaart. Ongeveer op de hoek was de Vuurwerkfabriek van de heer Schuurmans. Ze bestond uit twee houten gebouwtjes. Op het ene stond Schuurmans Vuurwerkfabriek en op het andere: "Bergplaats voor bus kruit". Hier moet eens een wakkerd door hevige wind, deed de mooie molen verbranden. De brug over de Sneekervaart was meestal het eeinddoel van onze wandeling. Hier stonden een paar kleine boerenbedrijfjes. Deze kleine gemeenschap noem de men Boxumerdam. Daar de brug nogal wat hoger was dan onze wandelweg, hadden we vandaar een mooi uitzicht op het ruime Friesche veld. Leunend of zittend over de brugleuning kon je echt genieten van de omgeving Je kon aan alle kanten de horizon /icn waarin opdoken de kerktorens van Marssum, Jellum en Deinum. Daar de topbouw van laatstgenoemde toren veel weg had van de vrucht "Ui", noemde men hem "De Siepel". BOEIEND BEELD Het oog werd geboeid door rijke boerderijen, door hoge bomen omgeven. Daaromheen graasde het beroemde zwart-bonte Friese fokvee. Vanaf de Boxumerdam ving de terugreis naar de stad aan. En alhoewel deze Boxumerdijk met zijn puinlaag geen ideale wandelweg was, vormde dit voor de natuurvriend geen bezwaar. Volop genoot hij van hetgeen het vrije veld hem te zien gaf. Je zag de leeuweriken jubelend ten hemel stijgen, de kievit verrichtte hoog in de lucht zijn duikeltoeren: Aan de slootkant stond een reiger, onbeweeglijk, loerend op prooi. Tussen weelde rige plantengroei in de sloot ont waarde men wel eens een snoek, belust om een visje te verschal ken. De'kikker liet zich horen en bracht wat leven in de stille natuur. Had men geluk dan zag men een haas ijlings het hazen pad kiezen. Wie oog en oor voor het leveq in de Friese weiden heeft was zo'n zomermiddag in het open veld, een waar genot. Zeer zeker- zullen er nog wel Leeuwarders in leven zijn die aangename herinneringen heb ben aan zo'n wandeling "De Boxumerdamom". ontploffing hebben plaats gehad, waarbij een der knechten de heer Laskewitz jammerlijk om het leven kwam. Op de hoek van de Harlinger en zijn omgeslagen. Gelukkig wa ren er bij dit ongeluk geen slacht offers te betreuren; met de schrik en een nat pak kwamen ze er af. Even verder, aan dezelf- niet beveiligd, slechts een klein bordje met "Pas op voor de trein", liet weten, dat men hier moest uitkijken. Links stond nog een mooie spinnekopmolen. Na een ontploffing in de vuurwerkfabriek de Sneekervaart had je aan de overkant van laatstgenoemde vaart, de "Stoomtimmerfabriek en Houthandel" van Overmeer. De daaraan werkende arbeiders uit de stad werden in een roeibootje overgezet. Eens moet zo'n bootje door een rukwind de kant van de Sneekervaart, was een grote steenfabriek met twee hoge steenovens en stapels baksteen en dakpannen. Verder wandelend, langs de Sneekertrekweg. moesten we de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen oversteken. Deze spoorbaan was AFGEBRAND Door onachtzaamheid bij repa ratie. het aanbrengen van nieuw riet, is het molentje in vlammen opgegaan. Het oude riet werd te dicht bij de molen in brand gestoken en de vlam, aange

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1974 | | pagina 9