BELLEVUE GAAT STRAKS SLUITEN WEER EEN HOTEL DAT VERDWDNT 8 BELLEVUE 'f 3£leine 3<Cran'óje leeót iedereen De oprichter van het Hotei Bellevue, wijlen de heer Oebele de Vries. straat, zal er een r.ieuw modepa leis van maken, maar heeft daarbij wel de handicap, dat er aan de gevel niets mag worden gedaan. Die gevel staat namelijk op de Monumentenlijst en dat danken we zeer waarschijnlijk aan Jacob Turkstra, de manu- facturier, die het pand stellig heeft laten verbouwen, toen hij het in 1894 kocht van de weduwe Van Schoot - we mogen althans niet aannemen, dat die dokter in een huis met een, voor een burgerwoning, zo ongebrui kelijke gevel heeft gewoond. Nu de heer Teun Havinga op het punt staat zijn hotel aan de Nieuwestad te sluiten mogen we ons afvragen of ook de naam Bellevue definitief verloren gaat. Er zijn namelijk eerder in Leeuwarden horecabedrijven met deze naam geweest. In 1864 stichtte een zekere Frederik van Ham een koffiehuis met de naam Bellevue aan de Sophia- laan op de plaats, waar nu het machtige gebouw van de Verze keringsfondsen staat. Wie zich daar ging verpozen kon inder daad van een belle vue, een mooi uitzicht genieten: het etablisse ment lag er eigenlijk midden in de natuur - pas later ontstond de bebouwing in deze buurt. In 1873 werd over dit Bellevue het doodvonnis geveld: de zaak werd gesloopt, toen deze hele hoek stedeschoon grondig werd aan getast. In 1933 kwam er weer een Bellevue in Leeuwarden; ditmaal een restaurant op de Nieuwestad bij de Langepijp en eerst gedreven door het echtpaar Steltman, later door "de heer W. van Zurk en tenslotte door de heer Oebele de Vries. En deze heer De Vries is het geweest, die de naam later "meenam" naar de andere kant, toen hij in het pand Nieuwestad 48 een eigen bedrijf begon. Deze interieurfoto van het hotel Bellevue is in 1943 gemaakt, toen de zaak net open was. Er kan weer een nieuw hoofdstuk geschreven worden voor het steeds dikker wordende boek van De Verdwijnende Leeuwarder Hotels. Zaterdag 17 mei zal de laatste dag zijn, waarop het bekende hotel Bellevue aan de Nieuwestad open is - op 2 juni wordt het dan ontruimde pand aanvaard door het Modehuis Bergstra N.V., die het heeft gekocht om het te verbinden met de beide naastliggende panden, waarin dit bedrijf al geruime tijd gevestigd is. Tegelijkertijd komt er dan een eind aan de horeca-loopbaan van de heer Tonnis (Teun) Bene Havinga, die op dit moment in Bellevue nog de scepter zwaait. Binnen afzienbare tijd zal het pand Nieuwestad 48 dus een domein voor uitsluitend vrouwen zijn, zoals het dat in een ver verleden ook is geweest. De heer TJB. Havinga: einde van horeca-loopbaan. Dc oudsten onder ons zullen zich misschien nog herinneren, dat dit huis op de hoek van de Nieuwestad en de Ipe Brouwer- steeg nog een burgerwoning was. Dik tachtig jaar geleden woonde hier een arts, dokter Hendricus van Schoot, die eerst op het Gouverneursplein had gewoond, maar in 1883 verhuisde naar de Nieuwestad, samen met z'n vrouw Janke Synes Hoytema en het zoontje Syne Johannes Hen dricus. dat later Hoytema van Schoot als officiële achternaam kreeg. In oktober 1884 werd het dok tersgezinnetje nog verblijd met de geboorte van een dochtertje - Catharina Agnita Jeanette - maar negen jaar later kwam er diep verdriet: nog geen vijftig jaar oud overleed dokter Van Schoot. In mei 1894 vertrok de weduwe Van Schoot-Hoytema met haar beide kinderen naar Apeldoorn en toen kwam er een eind aan het bestaan van het pand Nieuwestad 48 als particuliere woning. Het huis werd gekocht door de in Buitenpost geboren Jacob Turkstra, die er in november van dat jaar met z'n vrouw Pietje Bender een winkel in manufacturen opende. Dertien jaar lang hebben de Turkstra's er deze manufactu- renhandel gehad: toen werd het pand verkocht aan een man uit Sneek, wiens naam veel stadge noten stellig nog bekend in de oren klinkt Cesar Willem Eis- ma, een jonge kleermaker van twee en twintig, die hier met herenmode begon. Cesar trouwde met Martha Dijkstra en dit echtpaar kreeg vier kinderen: Geertruida Eliza beth (1909), Gerard Willem (1910), Alida Machteld (1914) en Martha (1916). De firma Eisma werd zeer wel bekend in Leeuw arden en wijde omgeving, maar ook Cesar Willem was het niet beschoren oud te worden: hij overleed al in 1931. MEUBELZAAK Wel zette de weduwe Eisma de zaak energiek voort, maar toch kwam het eind van de mooie modezaak van Eisma in zicht en cr verscheen nu een heel andere branche in het pand: de heer Pieter Douma begon er een meubelzaak - voor slechts enkele jaren evenwel, want toen - begin van de oorlog - trok de heer Oebele de Vries er in en stichtte het hotel-restaurant Bellevue. MAN MET ERVARING De heer De Vries was een man met ervaring, want hij had eerder het Hotel De Klanderij aan het Zuiderplein, het Hotel De Oldehove aan de Wester plantage en het restaurant Belle vue aan de stille kant van de Nieuwestad gehad en hij zag dan ook kans van dit tweede Belle vue een uitstekend lopende zaak te maken. In 1953 kon hij het pand aankopen van de schoen handelaar Eeltje van der Meu- len, die het perceel zelf in '39 van de erfgenamen van Eisma had gekocht. Tenslotte kwam in 1957 de tweede en laatste kastelein in Bellevue, de heer T.B. Havinga, die veel Leeuwarders al van De Groene Weide kenden. Hij heeft de zaak dus nog ruim achttien jaar gerund. Nog ruim een maand en Belle vue zal er als horecabedrijf niet meer zijn en dat mogen we zonder meer betreuren: de zaak heeft in al die jaren op deze plaats een belangrijke functie gehad. Veel Leeuwarders, maar vooral ook mensen van buiten mochten er graag even binnenwippen om er een hapje te eten of er een kop koffie te drinken. De N.V. Bergstra, eenmaal klein begonnen in de Nieuwe Ooster

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1975 | | pagina 8